"Huisvesting was de stersector van het vastgoed in 2021, en overtrof alle voorgaande activiteitenniveaus", zegt JLL in een rapport van ECO. Vorig jaar werden volgens de JLL naar schatting 190.000 woningen verkocht, 18 procent meer dan in 2020 en 12 procent meer dan in 2019 (in wat een recordjaar was geweest voor de nationale woningmarkt).

Van de 190.000 verkochte woningen werd 89 procent verkocht aan binnenlandse kopers en ongeveer 11 procent aan buitenlandse kopers. "De sterke marktfundamenten zouden in 2022 moeten aanhouden, waarbij een nieuw jaar van hoge activiteit wordt verwacht", aldus de consultant, die opmerkt dat wijzigingen in de gouden visumregeling geen negatieve gevolgen voor de markt zouden moeten hebben, "aangezien Portugal al een erkende woonbestemming in het buitenland is".

Ondanks deze goede prestaties blijft het probleem van een tekort aan aanbod bestaan. Joana Fonseca, verantwoordelijk voor onderzoek bij JLL, stelt dat het woningaanbod "in de afgelopen tien jaar met slechts 1,9 procent is toegenomen, wat overeenkomt met ongeveer 108.500 woningen, dat wil zeggen minder dan wat er dit jaar is verkocht".

Pedro Lancastre, CEO van JLL Portugal, waarschuwt ook voor de obstakels die nog steeds op de woningmarkt bestaan, namelijk de "traagheid en bureaucratie van de vergunningsprocedures". De ambtenaar merkt op dat het gemiddelde aantal wooneenheden waarvoor in Portugal de afgelopen tien jaar een vergunning is afgegeven, 70 procent lager lag dan in het voorgaande decennium (2001-2011).

Een andere beperking is de sterke stijging van de bouwkosten, die gevolgen heeft voor de bedrijfsplannen en de prijzen voor eindgebruikers. Uit de laatste gegevens blijkt dat de bouwkosten alleen al in het afgelopen jaar met 7,4 procent zijn gestegen. De consultant waarschuwt dat "deze beperkingen dringend moeten worden aangepakt, zodat het aanbod snel kan worden gecreëerd en kan inspelen op de behoeften van het land".


Author

Originally from the UK, Daisy has been living and working in Portugal for more than 20 years. She has worked in PR, marketing and journalism, and has been the editor of The Portugal News since 2019. Jornalista 7920

Daisy Sampson