Als u vorig jaar gebruik hebt gemaakt van de energieprijssimulator van ERSE, hebt u waarschijnlijk lagere prijzen gevonden in vergelijking met uw huidige contract. Dit is wat er gebeurde met meer dan de helft (54%) van de consumenten die elektriciteitsaanbiedingen vergeleken in het online door de regelgever verstrekte instrument, volgens een verslag van ECO.

ERSE stelt dat in 2021 ongeveer 1,4 miljoen simulaties werden uitgevoerd, waarbij wordt opgemerkt dat het instrument "op 29 mei 2018 werd gelanceerd" om het vergelijken van elektriciteits- en aardgasaanbiedingen op het Portugese vasteland mogelijk te maken.

De meeste gebruikers in 2021 vonden uiteindelijk lagere prijzen in vergelijking met de prijzen die zij betaalden op het moment van de simulatie: "Uit de enquête die is uitgevoerd onder simulatorgebruikers blijkt dat 54% lagere prijzen vond in vergelijking met hun huidige contract en dat van hen 82% de intentie uitsprak om van leverancier te veranderen", verklaarde ERSE.

ERSE beveelt aan dat alle consumenten, zowel op de gereguleerde markt als op de geliberaliseerde markt, "op de hoogte blijven van het eventuele bestaan van voordeligere commerciële aanbiedingen".

"De energieprijssimulator van ERSE speelt in op deze twee situaties, door momenteel informatie te verzamelen van meer dan 639 tarieven op de geliberaliseerde markt, van in totaal 21 leveranciers in elektriciteit en negen leveranciers in aardgas", voegde hij eraan toe.