De lidstaten van de Europese Unie (EU) zijn dinsdag overeengekomen dat mensen met een geldig Covid-19-certificaat, zoals gevaccineerden of herstelden, niet aan bijkomende bewegingsbeperkingen zullen worden onderworpen.

Vandaag vertelde een bron van het kantoor van de minister van Binnenlandse Zaken aan het agentschap Lusa dat, "zoals altijd, de regering mogelijke aanpassingen van de geldende regels in het nationale rechtskader zal overwegen, rekening houdend met de inhoud van deze aanbeveling en ook met de ontwikkeling van de epidemiologische situatie in Portugal".

Dezelfde bron herinnerde eraan dat de aanbeveling op 1 februari in werking treedt en nog in het Publicatieblad van de EU moet worden bekendgemaakt.

Sinds 1 december 2021 moeten alle passagiers die per vliegtuig in Portugal aankomen, bij het uitstappen een negatieve test of een herstelcertificaat kunnen voorleggen.

Passagiers op binnenlandse vluchten, kinderen jonger dan 12 jaar en bemanningen zijn vrijgesteld van de testverplichting, PCR of sneltest. Deze controle duurt tot 9 februari.

De Raad van de Europese Unie heeft dinsdag in een verklaring gezegd dat "de maatregelen in verband met Covid-19 moeten worden toegepast met inachtneming van de status van de persoon en niet van de situatie op regionaal niveau, met uitzondering van de gebieden waar het virus in zeer hoge mate circuleert".

In de praktijk "betekent dit dat de vaccinatie-, test- of herstelstatus van een reiziger voor Covid-19, zoals aangetoond door een geldig EU-covid-19-certificaat, de fundamentele benadering moet zijn", voegt de Raad van de EU eraan toe, waarbij hij benadrukt dat deze nieuwe "op de persoon gebaseerde benadering de toepasselijke regels aanzienlijk zal vereenvoudigen en reizigers extra duidelijkheid en voorspelbaarheid zal bieden".

Daarom wordt overwogen dat iedereen die een geldig EU-certificaat Covid-19 heeft, zoals gevaccineerd, hersteld of getest, "niet aan bijkomende beperkingen van het vrije verkeer mag worden onderworpen", dat wil zeggen, aan nieuwe tests of quarantaines.

"Deze aanbeveling is een reactie op de aanzienlijke toename van het aantal goedgekeurde vaccins en de snelle toepassing van het EU-certificaat Covid-19", aldus de Raad van de EU, die momenteel wordt voorgezeten door Frankrijk.

De nieuwe aanbeveling, waarover de Raad Algemene Zaken overeenstemming heeft bereikt, vervangt de bestaande regels wanneer zij op 1 februari in werking treedt, wanneer ook een nieuwe aanvaardingsperiode van 270 dagen voor vaccinatiecertificaten begint te lopen.