Het Instituto Português do Sangue da Transplantação (IPST) zegt in een verklaring dat "de ontwikkeling van de Covid-19-pandemie, namelijk het grote aantal besmettingen in de afgelopen weken en de respectieve profylactische isolaties, ertoe hebben geleid dat het zeer moeilijk is om de bloedreserves op een stabiel niveau te houden.

Tegelijkertijd wordt er ook op gewezen dat "de gebruikelijke seizoensgebonden infecties van de luchtwegen hebben bijgedragen tot een vermindering van de instroom van mensen die kandidaat zijn voor bloeddonatie" en dat "beide situaties een grote vermindering van het aantal donoren en het uitstel van eerder geplande inzamelingssessies tot gevolg hebben".

"Ondanks alle versterking in de promotie van bloeddonatie, namelijk via radio 'spots' en op sociale netwerken, is het noodzakelijk om al diegenen te mobiliseren die in staat zijn om een bloeddonatie te doen, namelijk diegenen die nog nooit bloed hebben gegeven en diegenen die al meer dan een jaar geen donatie hebben gedaan, om zo bij te dragen aan de essentiële stabiliteit van de reserves. Het is van groot belang dat de bloeddonaties onmiddellijk worden verhoogd, want alleen dan kunnen de patiënten de behandelingen krijgen die zij nodig hebben", roept het IPST op.

"De Portugese ziekenhuizen hebben dagelijks tussen 800 en 1.000 eenheden bloed en bloedbestanddelen nodig en het is nooit te veel om te onthouden dat bloedbestanddelen een beperkte bewaartijd hebben (35 tot 42 dagen voor erytrocytenconcentraten en vijf tot zeven dagen voor bloedplaatjes); mannelijke bloeddonors kunnen hun donatie slechts om de drie maanden doen en, als het vrouwen zijn, om de vier maanden".

Om bloeddonor te zijn in Portugal moet u tussen 18 en 65 jaar oud zijn, meer dan 50 kg wegen en als u COvid-19 hebt gehad, moet u 14 dagen wachten voordat u kunt doneren of zeven dagen nadat u een boostervaccin hebt gekregen.

Nadere informatie is te vinden op www.ipst.pt en www.dador.pt