In een verklaring die aan het agentschap Lusa is toegezonden, heeft de gemeente Sertã verklaard dat de "SIM - Sertã: Inclusie en Bemiddeling", die eind 2021 in het leven is geroepen, op 1 februari van start gaat.

Het is een project van het interculturele bemiddelingsteam van de gemeente voor het territoriale bereik van de gemeente Sertã.

"Het heeft tot doel de schakel te zijn met de migrantenbevolking en de Roma-gemeenschap, met als doel het doorbreken van barrières op bureaucratisch en sociaal niveau, het wegwerken van stereotypen en zo bij te dragen tot de sociale integratie van deze gemeenschappen", staat in de nota te lezen.

De verleende steun bestaat uit het versterken van de banden met entiteiten zoals onder andere de Sociale Zekerheid, de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF), de afdeling Financiën, de plaatselijke arbeidsdienst, gezondheidsdiensten en onderwijsinstellingen.

"Naast de integratie van de migrantenbevolking en de zigeunergemeenschap heeft het project ook tot doel de bevolking bewust te maken van de moeilijkheden die zij zelf ondervindt bij de integratie van elementen uit andere culturen, en zo de totstandkoming van nieuwe, meer integrerende antwoorden te bevorderen", aldus het gemeentebestuur.

Het project begint op 1 februari en is beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, in de sector Sociale Actie van de gemeente Sertã.

Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met het project via het telefoonnummer 274600300 of via e-mail projetosim@cm-serta.pt.

Naast de SIM zal het team voor culturele bemiddeling zich richten op de thema's "Onderwijs voor multiculturalisme" en "Waardering van diversiteit", door middel van bewustmakings- en preventieacties met de schoolgemeenschap, verduidelijkingssessies/ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van economie, financiën en gezinsondernemerschap, alsook bevordering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, gericht op de migrantenbevolking en de Roma-gemeenschap.