"In 2021 is het overheidstekort in de overheidsboekhouding met 2.862 miljoen euro verbeterd ten opzichte van 2020, waardoor het is teruggebracht tot 8.794 miljoen euro," legt het ministerie onder leiding van João Leão uit in een verklaring, vooruitlopend op de samenvatting van de begrotingsuitvoering van het directoraat-generaal Begroting (DGO).

Deze ontwikkeling is het resultaat van een groei van de inkomsten met 9,3 procent die groter is dan de groei van de uitgaven met 5,2 procent.

"De aanzienlijke verbetering van de ontvangsten is het gevolg van het krachtige herstel van de economie en in het bijzonder van de werkgelegenheid. De groei van de uitgaven is het gevolg van het effect van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de economie en de sterke groei van de uitgaven voor de National Health Service (NHS)", aldus het ministerie van Financiën.

De door de regering gepubliceerde gegevens zijn afkomstig van de overheidsboekhouding, die verschilt van de nationale boekhouding, die traditioneel door de instellingen wordt gebruikt om het begrotingssaldo per Brussel te beoordelen en die gebaseerd is op gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).