"Als resultaat van het onderzoek wordt nota genomen van het inleiden van een administratieve inbreukprocedure voor het op de markt brengen van eieren zonder het juiste identificatiemerk en voor het ontbreken van verplichte vermeldingen op de transportverpakkingen, zoals de datum van verzending en de hoeveelheid, het ontbreken van dagelijkse registraties van de houderijmethode en de hoeveelheden geclassificeerde en niet-geclassificeerde eieren", aldus een verklaring van de ASAE.

Na de inspectieoperatie door de Industriebrigade van de Regionale Eenheid Centro - Operationele Eenheid Coimbra werden 426.264 eieren in beslag genomen, met een geschatte waarde van 33.643 euro.

De ASAE legt uit dat volgens de geldende wetgeving "de consument via een code die op de verpakkingen en de eieren is gedrukt, informatie moet krijgen over het land van oorsprong van het product, de omstandigheden waaronder de kippen zijn grootgebracht en het exploitatiegebied waar de eieren zijn geproduceerd. Het is ook verplicht de houdbaarheidsdatum van de eieren te vermelden, die niet meer dan 28 dagen mag bedragen vanaf de legdatum".

De verklaring voegt eraan toe dat deze criminele politie-instantie "inspecties zal blijven uitvoeren ten behoeve van een gezonde en eerlijke concurrentie tussen de marktdeelnemers, alsmede ten behoeve van de bescherming en de veiligheid van de consument".