Wat is het krijten van de deuren?

Het krijten van de deur is een manier om huizen te markeren met heilige tekens of symbolen, om Gods zegen te vragen over hen die het komende jaar in de huizen wonen, werken of op bezoek komen.

Wat zijn deze letters en wat betekenen deze letters en cijfers?

20 † C † M † B †22

Vooraan en achteraan op het krijt staat het jaartal, in dit geval 2022.

Tussen het jaartal staan Casper, Melchior en Balthazar, de namen van de drie Wijzen die 2022 jaar geleden een ster volgden naar de stal waar de Christus geboren werd om hem kostbare geschenken te brengen. De aankomst van de drie Wijzen bij de stal wordt door christenen over de hele wereld gevierd tijdens Driekoningen.

C staat voor Caspar, M voor Melchior en B voor Balthasar.

Sommigen suggereren ook dat de letters C, M en B staan voor "Christus Mansionem Benedicat", wat betekent: "Moge Christus deze woning zegenen!"

Terwijl de deuren werden gekalkt, werd een kort gebed uitgesproken.

"Zegen dit huis en allen die het bewonen. Vul ons met het licht van Christus, opdat onze zorg voor anderen uw liefde weerspiegelt."

"Het is zo mooi om te zien dat deze oudere tradities en gebruiken blijven bestaan, en een manier voor mensen zowel binnen als buiten de kerk om het nieuwe jaar in te luiden en te vragen om zegening van hun huizen," zei Jo Blackman van All Saints "het krijt zal tot volgend Driekoningen getijde boven onze deuren blijven hangen als een voortdurende zegening, en volgend jaar zullen we het allemaal opnieuw doen."

www.allsaintalgarve.church

Facebook: www.facebook.com/allsaintsalgarve/

E-mail: secretary@allsaintsalgarve.org