Volgens gegevens van het informatiesysteem voor overlijdensverklaringen (SICO) zijn in januari van dit jaar 11.602 mensen overleden, iets meer dan de helft (59%) van het aantal in januari van vorig jaar, toen bijna dagelijks records werden gebroken voor nieuwe maximumaantallen sterfgevallen.

Uit de gegevens blijkt dat in januari van dit jaar 8.050 mensen minder zijn overleden dan in dezelfde maand vorig jaar en dat er dit jaar slechts op ongeveer de helft van de dagen van de maand sprake was van een sterfteoverschot.

Wat het "soort sterfgeval" betreft, blijkt uit de gegevens van het SICO dat in januari het merendeel (88,1%, 10.227) als natuurlijk werd beschouwd, dat 1.252 (10,7%) onderworpen werden aan een onderzoek en dat 96 (0,8%) het gevolg waren van externe oorzaken.

Wat de plaats van overlijden betreft, stierf de meerderheid (63,7%, 7.394) in een gezondheidsinstelling, 2.465 thuis en 1.669 elders. In ongeveer 100 gevallen is de plaats van overlijden onbekend.