Het X-MEN-project: "Masculinities, Empathy, Non-Violence", dat wordt gefinancierd door het Europees programma voor rechten, gelijkheid en burgerschap, is een project dat wordt gecoördineerd door Tatiana Moura, onderzoeker aan het Centrum voor sociale studies (CES) van de Universiteit van Coimbra.

Het onderzoek richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar die in onderwijscentra of opvangcentra wonen en die getuige of slachtoffer zijn geweest van een of andere vorm van geweld, bijvoorbeeld psychologisch of fysiek.

Het project, dat twee jaar duurt, heeft tot doel "de cycli van blootstelling aan geweld in de kindertijd en de adolescentie te doorbreken", die bijgevolg genderongelijkheid kunnen veroorzaken, zoals wordt gesteld in een persbericht dat Tatiana Moura naar The Portugal News heeft gestuurd.

Tijdens de Covid-19 pandemie zijn "nieuwe uitdagingen voor strategieën ter bestrijding en voorkoming van gendergeweld" aan het licht gekomen. Als zodanig is het team van Tatiana Moura toegewijd "aan het bevorderen van geweldloze mannelijkheid en het bevorderen van gendergelijkheid". Het X-MEN project wil een nieuwe visie op geweld en de "constructie van mannelijkheid" laten zien.

Gedurende de twee jaar van onderzoek, zal het project, door middel van "direct contact met de doelgroep" conclusies trekken over de gevolgen van de pandemie op "uitingen, genderrelaties en gendergedragingen."X-MEN wil ook professionals in onderwijs en sociale actie waarschuwen en informeren, door "internationaal gevalideerde" instrumenten aan te reiken om om te gaan met jongeren die op de een of andere manier een traumatische jeugd hebben gehad, en zo "geweldloze modellen van mannelijkheid" te bevorderen.

Tijdens het project zullen "ervaringen en instrumenten" die door internationale partners, waarmee CES reeds heeft samengewerkt, zijn ontwikkeld, worden aangepast. Tijdens het project zullen de CEPAIM Foundation in Spanje en de NGO STATUS M in Kroatië het project in hun land ondersteunen. In Portugal krijgt het project ook de hulp van de Commissie voor burgerschap en gelijkheid van vrouwen en mannen en het Directoraat-generaal voor herintegratie en dienstverlening in gevangenissen.