"We hebben een tekort aan arbeidskrachten, dat volgens de ramingen die we hebben, en met betrekking tot het einde van 2021, een tekort van 80.000 werknemers vertegenwoordigt", zei Manuel Reis Campos, met betrekking tot de nationale cijfers, maar toegevend dat het fenomeen "vooral in het Noorden" wordt gevoeld.

Volgens de ambtenaar is het "aandeel" van de openbare werken in het Noorden "min of meer in evenwicht ten opzichte van de rest van het land", maar "is er een sterke toename van de industriële bouw".

Het hoofd van de bedrijfsvereniging, die het probleem van het gebrek aan arbeidskrachten als "de belangrijkste belemmering voor de activiteit" in de civiele bouwsector bestempelde, voegde er nog aan toe dat de pandemie, en met name het bestaan van "mensen die zich wegens Covid-19 isoleren", de situatie nog heeft verergerd. Hij voegde er echter aan toe: "Als u mij vertelt dat de sector stil ligt, of dat de sector algemene uitvalproblemen heeft, dan is dat niet waar".

Naast het gebrek aan mankracht is er ook een stijging van de prijzen van materialen. "Er zijn materialen die uit het buitenland zouden moeten komen en dat doen ze niet, we hebben een aantal tekorten", erkende hij, waarbij hij specifiek "problemen met aluminium en koper" noemde.

Manuel Reis Campos wees ook op een ander probleem: de "ontsporing" van de prijzen van openbare aanbestedingen. "De bouwer, wanneer hij op een werk inschrijft, als hij rechtmatig is, tolereert dit natuurlijk en respecteert het contract dat hij heeft gesloten", terwijl "bedrijven die onrechtmatig zijn, bedrijven met clandestiene arbeid, wanneer ze zien dat het niet erg goed gaat, verdwijnen", aldus de ambtenaar.