De inschrijving van Ciclaveiro in de lijst van niet-gouvernementele organisaties van milieu "erkent dit collectief het statuut van NGO voor hun werk ten behoeve van de stedelijke mobiliteit per fiets, als een instrument om de klimaatverandering te bestrijden, de bevordering van de kwaliteit van het leven in de steden en de verdediging van het recht op gezondheid en gelijke toegang tot de verschillende vervoerswijzen.

Ciclaveiro is een vereniging zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt "het gebruik van de fiets als vervoermiddel te bevorderen, aan te moedigen en te stimuleren, met name in de regio van Aveiro".

Het project is in november 2014 ontstaan als burgerbeweging en in 2016 geformaliseerd als vereniging en streeft sinds de oprichting naar "een benadering van de gemeenschap, via samenwerkingsprojecten, waarbij burgers, instellingen, verenigingen en bedrijven betrokken zijn".

Met haar activiteiten wil zij een verandering in de mobiliteitsgewoonten bevorderen, "waarbij zij wil bijdragen aan de opbouw van een ecologisch, sociaal en economisch duurzamere stad en een meer samenhangende en veerkrachtige gemeenschap".

"De vereniging Ciclaveiro erkent dat de regio Aveiro uitstekende natuurlijke kenmerken heeft, een gunstige territoriale dimensie en een sterke culturele band met de fiets, die het gebruik van dit vervoermiddel aanmoedigen", benadrukt hij.

Sinds zijn oprichting heeft het al talrijke initiatieven gehad, gericht op kinderen, de plaatselijke handel en de gemeenschap in het algemeen.

In 2020 werd het "Casa da Bicicleta" ingehuldigd, een fysieke ruimte voor ontmoetingen en het houden van evenementen en acties ter ondersteuning en aanmoediging van het gebruik van de fiets.