In een verklaring wijst Anacom erop dat zij in 2021 "boetes van in totaal 1,5 miljoen euro heeft opgelegd aan Meo, NOS en Vodafone, wegens niet-naleving van de regels van de wet op de elektronische communicatie die van toepassing zijn op de opschorting en beëindiging van diensten wegens niet-betaling van facturen".

Meo's boete, van 712.000 euro, "werd opgelegd in december 2021, voor de praktijk van 104 overtredingen", voegt Anacom eraan toe, verwijzend dat "naast de schendingen van de regels die van toepassing zijn op de opschorting en beëindiging van diensten wegens niet-betaling van facturen, Meo in 2015 en 2016 ook illegaal diensten heeft opgeschort wegens hoog verbruik".

Meo, van Altice Portugal, heeft beroep aangetekend om het besluit van Anacom aan te vechten bij het Hof van Mededinging, Regulering en Toezicht (TCRS), voegt de regelgever toe.

In het geval van Vodafone heeft de toezichthouder besloten "een boete op te leggen van 425.000 euro" wegens "58 inbreuken op de regels die van toepassing zijn op de opschorting en beëindiging van diensten wegens niet-betaling van facturen, in 2013, 2014 en 2015".

NOS "werd bestraft met een boete van 369.000 euro, voor de praktijk van 54 overtredingen, in kwestie is de schending van dezelfde regels, in 2015 en 2016", details de regelgever onder leiding van João Cadete de Matos.

"NOS en Vodafone zijn tegen het besluit van Anacom in beroep gegaan bij de TCRS", voegt hij eraan toe.

Anacom wijst erop dat "in de inbreukprocedures die tegen Meo, NOS en Vodafone werden ingeleid, de vastgestelde inbreuken verband hielden met de abrupte schorsing van abonneediensten, aangezien zij niet op de hoogte werden gebracht van de respectieve kennisgeving; met de niet-verplichte schorsing van diensten; en met het verzuim om het contract te beëindigen na niet-naleving van een van de termijnen van de betalingsovereenkomst die met consumenten werd gesloten".

De regels betreffende de opschorting en beëindiging van de verleende diensten "hebben tot doel de gebruikers van de essentiële openbare dienst van de elektronische communicatie te beschermen en de tijdige uitvoering van de met de consumenten gesloten contracten te bevorderen, schulden te vermijden en aldus het gebruik van gerechtelijke middelen voor de invordering van het respectieve krediet te verhogen".

De regulator benadrukt dat "gezien het belang van de beschermde belangen en de situatie van economische kwetsbaarheid waarin vele abonnees zich bevinden, Anacom bijzondere aandacht zal blijven besteden aan deze kwestie, vooral na de intrekking van de uitzonderlijke maatregelen die in het kader van de pandemie werden gedefinieerd - momenteel van kracht tot 31.03.2022".

Deze uitzonderlijke maatregelen verbieden de operatoren de levering van diensten op te schorten wegens gebrek aan betaling wanneer dit wordt ingegeven door situaties van werkloosheid, een daling van het gezinsinkomen gelijk aan of groter dan 20% of door besmetting met Covid-19.