"Dit besluit erkent het enorme en waardevolle erfgoed van onze gemeente en al het werk dat deze gemeente heeft gedaan voor de duurzame ontwikkeling van het grondgebied en de bescherming van de biodiversiteit en het milieu," zei de burgemeester van deze gemeente in het district Castelo Branco, Armindo Jacinto, tegen persbureau Lusa,.

De strategische milieu-evaluatie (SEA) in acht gebieden met potentieel voor het bestaan van lithium werd afgesloten met uitsluiting van Arga en Segura, en maakte het onderzoek en de prospectie van dat mineraal in zes gebieden mogelijk.

Naast Arga, in de gemeente Caminha, werd in de conclusie van de strategische milieueffectbeoordeling ook het gebied met de aanduiding Segura, in Castelo Branco, uitgesloten, omdat het "de bedoeling is de grenzen van de speciale beschermingszone van de Internationale Taag opnieuw vast te stellen".

"De milieubeperkingen [op deze twee locaties] belemmeren de prospectie en de daaruit voortvloeiende exploratie, zodat zij buiten het voorwerp van de toekomstige aanbesteding blijven", aldus een nota van MAAC.

De burgemeester van Idanha-a-Nova is verheugd over het besluit van de regering om het gebied Segura, dat vijf deelgemeenten van de gemeente Idanha-a-Nova omvat, uit te sluiten van de aanbesteding voor de toekenning van rechten voor de prospectie en exploratie van lithium in Portugal.

Het gebied in kwestie overlapte bovendien in zijn geheel met het UNESCO-wereldgeopark Naturtejo en het internationaal biosfeerreservaat Tejo/Tajo, die deel uitmaken van het nationaal systeem van geclassificeerde gebieden, door de internationale erkenning (UNESCO).

De hele gemeente Idanha-a-Nova maakt ook deel uit van het Internationale Netwerk van Ecoregio's, dat een aantal verplichtingen op het gebied van milieuduurzaamheid op zich neemt.

"Dit gezegd zijnde, hadden wij geen ander besluit verwacht van een regering die gevoelig is voor milieuvraagstukken. Dit besluit erkent het omvangrijke en waardevolle erfgoed van onze gemeente en al het werk dat deze raad heeft verricht voor de duurzame ontwikkeling van het grondgebied en de bescherming van de biodiversiteit en het milieu", besluit Armindo Jacinto.