"Vanwege de toenemende moeilijkheden waarmee de landbouwsector te kampen heeft, acht de CNA het van essentieel belang om het ministerie van Landbouw te versterken, teneinde de inkomens van boeren en familiebedrijven te verdedigen en de toegang van burgers tot kwaliteitsvoeding te waarborgen", aldus de CNA in een verklaring.

Volgens de confederatie zijn de stijging van de kosten van de productiefactoren, het "misbruik" van de grote detailhandelaars, de vergrijzing van de sector en de woestijnvorming op het platteland, waar nu de droogte bijkomt, enkele van de problemen die dringend moeten worden aangepakt.

Daarbij komen nog de "grote gevolgen" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de Portugese landbouw, die een "specifiek duidelijke en sterke nationale aanwezigheid" vereisen.

Voor de CNA is dit alleen mogelijk met een versterkt ministerie van Landbouw, dat ook bosbouw en plattelandsontwikkeling omvat, met "vaardigheden, middelen en menselijke hulpbronnen" om het werk van de familiebedrijven te ondersteunen.

"Een ministerie van Landbouw met politiek en institutioneel gewicht, met technische structuren en diensten ter ondersteuning van de ontwikkeling van de sector, dicht bij de landbouwers en hun organisaties", benadrukte hij, eraan toevoegend dat het beleid van de vorige regeringen en de Europese Unie de problemen van de sector heeft verergerd.

In die zin pleitte hij voor een beter landbouwbeleid, "dat de landbouwproductie en het nationale bos verdedigt, als een strategische sector en een garantie voor soevereiniteit.