Volgens een studie van het Europees Milieuagentschap (EMA) hebben extreme weersomstandigheden, die als gevolg van de klimaatverandering de komende jaren naar verwachting nog zullen toenemen, de voorbije 40 jaar in Europa 142.000 levens en bijna 510 miljard euro gekost.

Deze extreme gebeurtenissen omvatten meteorologische gebeurtenissen, zoals stormen, hydrologische gebeurtenissen, zoals overstromingen, of klimatologische gebeurtenissen, zoals hittegolven, koudegolven en droogtes, en ook in Portugal hebben zij een aanzienlijke impact.

In een lijst van 32 geanalyseerde Europese landen staat Portugal op de 5e plaats wat het aantal vroegtijdige sterfgevallen betreft, met 9.267 menselijke slachtoffers in die periode.

Anderzijds hebben extreme klimaatverschijnselen het land de afgelopen vier decennia 13,461 miljard euro gekost, waarmee Portugal op de 7e plaats komt wat betreft economische verliezen, met 478 miljoen euro alleen aan verliezen die door verzekeringen worden gedekt (in deze indicator staat het land op de 16e plaats).

De milieuvereniging Zero, die in een verklaring de aandacht vestigt op deze gegevens, uitte haar bezorgdheid over de conclusies en waarschuwde voor de hoge kosten van klimaatverandering.

"Deze gegevens tonen aan dat Portugal een van de landen is die het meest te lijden hebben onder de schade van extreme weersomstandigheden die verband houden met de klimaatverandering of zelfs met de klimaatverandering die al gaande is", aldus de vereniging.

Uit het AEA-rapport blijkt ook dat de klimaatverandering tussen 1980 en 2020 gemiddeld 25 tot 37,50 euro per persoon per jaar kost en dat Portugal een van de landen is waar de economische impact op het BBP groter is, namelijk 1,5 tot 2,5 procent tussen 2005 en 2014.

Met verliezen tussen 100 duizend en 200 duizend euro per vierkante kilometer behoort het ook tot de landen met de hoogste waarden in deze indicator en, aan de andere kant, met minder dekking van de schade door verzekeringen tegen extreme weersomstandigheden (minder dan 5 procent van de waarde van de schade).

Gezien deze gegevens acht Zero het van essentieel belang om te zorgen voor financiering voor de uitvoering van maatregelen ter aanpassing aan de klimaatverandering en op te roepen tot het afsluiten van verzekeringen die extreme weersomstandigheden dekken.

Ook wordt voorgesteld de nationale strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering te versnellen, de toetreding van gemeenten tot het Burgemeestersconvenant en de doelstellingen voor 2050 op het gebied van mitigatie, adaptatie en energiearmoede te bevorderen, en regionale aanpassingsplannen tot 2024 te ontwikkelen, met toezeggingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Wereldwijd wordt er in het EMA-rapport, dat gebaseerd is op gegevens van de CATDAT-organisatie, op gewezen dat een paar zeer ernstige gebeurtenissen een groot deel van de schade veroorzaken: 3 procent van de geïdentificeerde rampen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de financiële kosten tussen 1980-2020.

Klimaatgebeurtenissen zoals hittegolven, maar ook koudegolven, droogtes of bosbranden zijn verantwoordelijk voor 93 procent van het totale aantal doden en 22 procent van de financiële verliezen. De menselijke verliezen zijn veel lager bij overstromingen, maar deze rampen veroorzaakten de meeste schade, 44 procent van het totaal, vóór stormen (34 procent).

Het agentschap beveelt maatregelen aan die op individueel en staatsniveau worden genomen om risico's in verband met extreme gebeurtenissen te vermijden en de gegevens te beperken.