Volgens het prijsbulletin van de regelgevende instantie voor energiediensten (ERSE) bedroeg de prijs inclusief belastingen van 95 benzine in het laatste kwartaal van vorig jaar 1,669 euro per liter, hoger dan in Spanje en ook vergeleken met het Europese gemiddelde. Portugal hanteerde echter een lagere gemiddelde verkoopprijs zonder belastingen dan Spanje, maar de in Portugal toegepaste belastingdruk (57%) rechtvaardigde het lagere prijsconcurrentievermogen in de context van het Iberisch schiereiland", aldus de regelgevende instantie.

Hetzelfde scenario geldt voor de prijzen van gewone diesel, die 1,520 euro per liter bedroegen: "De belastingdruk in Portugal rechtvaardigt de praktijk van prijzen die 25 cent/l hoger liggen dan in Spanje. Exclusief belastingen liggen de gemiddelde nationale prijzen 1,3 cent/l lager dan die in het buurland", merkt ERSE nogmaals op.

"Portugal staat op de tiende plaats van de landen die in de EU-27 dure enkelvoudige diesel verkopen, waarbij de aangerekende prijs overeenkomt met een verschil van 32 cent/l en 35 cent/l in vergelijking met respectievelijk het land met de laagste prijzen en het land met de hoogste prijzen", voegt de regelgever eraan toe.