"Ze zijn nog niet in werking, maar ze zullen in werking treden en zeer zichtbaar zijn, zodat iedereen weet waar de radars zich in Lissabon bevinden", aldus Carlos Moedas.

In 2021 investeerde het stadsbestuur van Lissabon 2,142 miljoen euro in de aankoop van 41 radars voor snelheidscontrole van voertuigen, waarvan er 20 werden geïnstalleerd op nieuwe locaties en de rest werd gebruikt om oude te vervangen, een investering die werd gestart in het vorige gemeentelijke mandaat, onder het voorzitterschap van de Fernando Medina.

Ongeveer drie maanden geleden, onder het voorzitterschap van Carlos Moedas, deelde de gemeente Lusa mee dat de apparatuur geleidelijk werd geïnstalleerd en zich in de testfase bevond, eraan toevoegend dat de installatie van 41 nieuwe flitspalen naar verwachting tegen het einde van 2021 zou zijn voltooid.

"Een radar zou geen straf moeten zijn, zelfs als mensen niet weten dat de radar er is, dus er is een verandering in deze uitvoerende macht om radars te hebben waarvan de mensen weten dat de radar er is. We gaan de mensen informeren en daarom hebben we gewerkt en zullen we werken om dat te laten gebeuren, zodat de mensen wanneer ze met de auto gaan weten dat er een radar is op die plaats, we gaan niet proberen de radar te verbergen, we gaan de filosofie volgen om de radars te zien als een manier om signalen te geven aan de mensen", verklaarde de huidige burgemeester van Lissabon, die verzekerde dat het "een ander beleid" is.

Het college van burgemeester en wethouders werkt nog aan de manier om de bestuurders te informeren, dus de ingebruikname van de nieuwe radars "heeft wat langer geduurd", erkende de burgemeester van Lissabon, die verdedigde dat deze apparatuur om de snelheid van voertuigen te controleren moet dienen om mensen te helpen, en niet om te straffen, in de zin van "respect voor anderen", met de combinatie van verschillende vervoermiddelen, van motorvoertuigen tot fietsen.

"Het is waar dat we langzamer moeten rijden, het is waar dat we voorzichtiger moeten zijn en we moeten allemaal controle hebben, maar dan wel een controle die zichtbaar is. Ik denk dat dit belangrijk is voor de stad", meende de burgemeester van Lissabon, die zich openstelde om de invoering van de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur (km/h) in meer straten van de hoofdstad te bestuderen.