Het Portugal News schrijft dat de echtgenote van de heer Jeremy Moore (die geen verblijfsvergunning kan krijgen wegens de bureaucratische rompslomp van de SEF) Portugees is. In dat geval is de EU richtlijn 2004/38 van toepassing. Ik raad Mr. Moore aan deze richtlijn te lezen. De ambtenaren die voor de Portugese steden werken, kunnen zich vergissen. Zij zouden zonder veel bureaucratische rompslomp zijn verblijfsvergunning moeten afgeven (ik geef toe dat ruzie maken met een ambtenaar een no go is) zoals dat gebeurt in verschillende EU-lidstaten waar ik heb gewoond en waar een procedure vergelijkbaar met de 5-jaarlijkse SEF's niet eens bestaat voor EU-burgers en hun familieleden (zelfs familieleden die niet-EU onderdanen zijn).

Het idee dat een SEF-procedure vereist is, is waarschijnlijk het gevolg van een verkeerde interpretatie van artikel 11 van de richtlijn (een vijfjaarlijkse procedure die bedoeld is voor niet-EU-burgers die geen naaste familieleden in de EU hebben).

Aangezien EU-richtlijnen recht zijn in de EU, kan men de "verblijfsvergunning via SEF-procedure" als illegaal beschouwen. Mag ik voorstellen dat de heer Moore een klacht indient bij het SOLVIT-bureau van de EU? Zij zullen de klacht van hem of zijn vrouw zeker in behandeling nemen. En (glimlacht) als hij ooit wordt uitgezet geloof ik dat hij de Portugese regering met succes kan aanklagen. Dat wil zeggen, in het geval dat het rechtssysteem werkt. Maar dat is een andere ...

Naam en adres

Ingehouden, Per e-mail