"Brexit had een negatief effect (...) Voor Portugal was Brexit geen goed nieuws", zei hij, en verklaarde dat "sommige exporten zeer negatief werden beïnvloed".

Hoewel hij toegeeft dat het moeilijk is om de economische schade van Brexit te kwantificeren omdat de pandemie ook gevolgen had, zei de minister dat de export van Portugal naar het Verenigd Koninkrijk werd geschaad, namelijk die van auto- en textielonderdelen.

Volgens de Association of Manufacturers for the Automotive Industry (AFIA) is de export naar het Verenigd Koninkrijk in de periode tussen januari en november 2021 met 49,9 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019, de periode vóór de pandemie.

De krant haalt statistieken voor 2021 aan waaruit blijkt dat de export van Portugal naar de Europese Unie (EU) met 1,3 procent is gestegen, maar naar het Verenigd Koninkrijk met meer dan 15 procent is gedaald.

De waarde van de uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde goederen is met 56 procent gedaald, terwijl die daling voor de overige 26 lidstaten 10,3 procent bedroeg.

"Het VK is een van onze belangrijkste handelspartners, een van onze belangrijkste investeringspartners", benadrukte Siza Vieira.

De twee landen vieren dit jaar de 650e verjaardag van de Luso-Britse alliantie, de oudste diplomatieke alliantie ter wereld, die voor het eerst werd geformaliseerd met de ondertekening van het Verdrag van Tagilde op 10 juli 1372.