In een verklaring stelt de GNR dat de operatie "RoadPol - ECR Veículos Pesados", die van vandaag tot en met zondag op het hele vasteland plaatsvindt, zich zal toespitsen op de wegen met het grootste verkeersvolume van dit soort voertuigen.

Met deze operatie wil de GNR de verkeersveiligheid, de duurzaamheid, de concurrentie en de arbeidsomstandigheden in het wegvervoer verbeteren, door de bestaande regelgeving na te leven.

"Het is ook de bedoeling om de samenleving, en met name de marktdeelnemers die goederen- en personenvervoer over de weg verrichten, bewust te maken van het belang van veiliger gedrag van hun beroepschauffeurs, met het oog op de bevordering van de verkeersveiligheid en de sparen van mensenlevens", onderstreept de GNR.

De GNR wijst erop dat er tussen 2019 en 2021 in het gebied waarvoor het verantwoordelijk is, 15.659 ongevallen met zware voertuigen hebben plaatsgevonden, waarbij 142 doden en 345 zwaargewonden zijn gevallen.

Euro Contrôle Route (ECR) is een Europese transportinspectiegroep, die streeft naar verbetering van de verkeersveiligheid en duurzaamheid, eerlijke concurrentie en arbeidsomstandigheden in het wegvervoer, en RoadPol is een organisatie die is opgericht door het politieverkeerssysteem in Europa en die streeft naar verbetering van de verkeersveiligheid en naleving van de verkeersregels.

De GNR herinnert eraan dat de toenemende concurrentie in het wegvervoer "de sector vatbaarder maakt voor onregelmatigheden, ten nadele van de verkeersveiligheid" en dat vermoeidheid "de belangrijkste risicofactor is die beroepschauffeurs treft als gevolg van niet-naleving van de rij- en rusttijden".