Uit de "Eurobarometer"-enquête van het najaar van 2021, die door het Europees Parlement midden in de legislatuur en nog steeds in de context van de Covid-19-pandemie werd gepromoot, blijkt dat de volksgezondheid wordt verkozen tot het thema dat volgens de Europese burgers door de Europese Assemblee als prioriteit moet worden behandeld (42%), gevolgd door de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (40%) en de strijd tegen de klimaatverandering (39%).

In Portugal echter kiest 72% van de respondenten volksgezondheid als de hoogste politieke prioriteit, een cijfer dat 30 punten boven het EU-gemiddelde ligt en waarmee het tweede en derde land, Cyprus, op grote afstand (61%) en Spanje (60%) worden gehouden.

Aangezien de respondenten maximaal vier prioriteiten kunnen kiezen, kiezen de Portugezen vervolgens voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (61%) en steun voor de economie en het scheppen van werkgelegenheid (60%), terwijl de strijd tegen de klimaatverandering op de vierde plaats komt (41%).

Deze najaars-Eurobarometer van het Europees Parlement werd tussen 1 november en 2 december 2021 uitgevoerd in de 27 lidstaten van de EU, waarbij in totaal 26 510 interviews werden afgenomen en 1.004 mensen in Portugal werden ondervraagd.

De EU-resultaten zijn gewogen overeenkomstig de bevolkingsomvang van elk land.