Volgens gegevens van de regelgevende instantie voor energiediensten (ERSE) werd in Portugal in het eerste kwartaal van 2021 benzine (enkelvoudige benzine 95) verkocht voor gemiddeld 1,501 cent per liter (cent/l) en werd het jaar afgesloten met een gemiddelde verkoopprijs van 1,669 cent/l, wat neerkomt op een stijging met bijna 17 cent over het hele jaar.

Voor gewone diesel werd de gemiddelde verkoopprijs aan het publiek in het eerste kwartaal van vorig jaar vastgesteld op 1,324 cent/l, waarna hij tot het einde van het jaar met 20 cent steeg tot 1,520 cent/l, volgens de driemaandelijkse bulletins over de brandstofprijzen in de 27 landen van de Europese Unie (EU).

Vergeleken met het EU-gemiddelde is het verschil in benzineprijs aan de Portugese pompen van begin tot eind vorig jaar ook toegenomen, met 13 cent per liter (cent/l), aangezien de benzine op de binnenlandse markt in het eerste kwartaal 4 cent/l duurder was, en in de laatste drie maanden van 2021 met 17 cent/l is gestegen.

In de eerste drie maanden van vorig jaar bedroeg de belastingdruk op de gemiddelde verkoopprijs van benzine in Portugal 63%, drie procentpunten meer dan het gemiddelde in de EU.

In het laatste kwartaal daalde de belastingdruk op benzine in Portugal tot 57%, maar het verschil met het EU-gemiddelde nam toe, aangezien dit ook daalde tot 53%.

De grootste stijging deed zich voor tussen het eerste en het tweede kwartaal: in april, mei en juni werd in Portugal voor 21 cent/l meer benzine verkocht dan gemiddeld in de EU.

Vergeleken met Spanje begon Portugal het jaar met de verkoop van benzine 25 cent/l duurder dan in het buurland.

Volgens de ERSE-gegevens eindigde Portugal het laatste kwartaal van het jaar op de achtste plaats van de landen die de duurste benzine in de EU verkochten, en op de tiende plaats van de landen die de duurste diesel verkochten.