Elisa Ferreira, Europees commissaris voor cohesie en hervormingen, stelt dat de landen in het oosten er de afgelopen zeven jaar in geslaagd zijn hun BBP met 5 procent te laten stijgen, maar dat de landen in het zuiden en zuidoosten "stagneren en achterop raken".

"Wil het Europese model overleven, dan moet het de groeifuik aanpakken die landen ertoe brengt tot een bepaald punt te groeien en vervolgens te stagneren", legt Elisa Ferreira uit.

Volgens een rapport van ECO verklaarde de commissaris dat in de landen van Zuid- en Zuidoost-Europa, nadat "de eerste structurele investeringstekorten zijn aangepakt, namelijk door investeringen in infrastructuur, de landen uiteindelijk stagneren in een soort groeifuik".

De groei is evident na de investeringen in wegen, basissaneringsnetwerken, die een "zeer grote impuls in termen van ontwikkeling" geven, die nog groter is naarmate de arbeidskrachten beter gekwalificeerd en goedkoper zijn, maar zodra zij een inkomensniveau per hoofd van de bevolking van 75 procent van het Europese gemiddelde bereiken, lijken de landen "niet in staat dit te overtreffen", voegt Elisa Ferreira eraan toe.

De commissaris erkent dat dit fenomeen tot nadenken stemt en herinnert eraan dat de cohesiefondsen een langetermijnstrategie zijn, met bewezen en erkende resultaten: "De Wereldbank beschouwt Europa als een convergentiemachine. Het cohesiebeleid is essentieel om Europa bij elkaar te houden, maar we kunnen natuurlijk altijd over verbeteringen praten", voegt zij eraan toe.