Volgens de tussentijdse prognoses zal het Portugese bruto binnenlands product (BBP) dit jaar met 5,5% groeien, net als het Ierse, alleen overtroffen door de prognose van een expansie van 6% voor Malta en 5,6% voor Spanje.

Wat de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) betreft, is het voor Portugal verwachte percentage ook gelijk aan dat van Polen.

Daarentegen zijn België (2,7%), Finland en Nederland (beide met 3%) de landen met de laagste voor dit jaar voorspelde groei.

De Europese Commissie heeft vandaag de groei van de Europese economie voor dit jaar naar beneden bijgesteld tot 4% BBP, zowel in de eurozone als in de EU, als gevolg van de vertraging in de winter die door de Omicron-variant wordt veroorzaakt.

Nadat drie maanden geleden in de najaarsprognoses nog werd uitgegaan van een BBP-groei van 4,3% dit jaar, zowel in de zone van de eenheidsmunt als in het blok als geheel, raamt het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap in de vandaag gepubliceerde tussentijdse winterprognoses nu een groei van 4% in beide gevallen, waarbij wordt voorspeld dat het tempo in 2023 zal vertragen tot 2,7% in de eurozone en tot 2,8% in de EU.

Anderzijds is Brussel iets optimistischer over de groei van de Portugese economie: de groeiprognoses zijn met 0,2 procentpunt verbeterd tot 5,5% dit jaar en tot 2,6% in 2022.

De Brusselse prognose voor dit jaar sluit aan bij de raming van de regering, die uitgaat van een BBP-toename van 5,5% of meer.

Brussel legt uit dat de opleving van de Covid-19-infecties aan het begin van het jaar, alsmede een nieuwe daling van de internationale reismarkt, de economische groei in Portugal in het eerste kwartaal tot 0,5% zouden moeten vertragen.

Hij wijst er echter op dat, "uitgaande van een verbetering van de pandemische omstandigheden, de groei naar verwachting in het tweede kwartaal zal versnellen wanneer de economie het niveau van vóór de pandemie zal bereiken".