Je zult in deze geschriften alles vinden wat je moet weten en integreren om je voor je Ascensie te kwalificeren. Als jullie er maar voor kiezen om de wijsheid hierin serieus toe te passen en volledig te worden, waarbij je alle angsten en vooringenomen ideeën die je hebt over je ware aard loslaat, zal je pad zich zeker met het grootste gemak en de grootste genade ontvouwen. Jullie zijn degenen, geliefde vrienden, die alle moeilijkheden en complexiteiten creëren in het proces van "weer worden" wat je altijd bent geweest.

Geliefden, realiseer je dat het niet zo ingewikkeld en moeilijk is om een Opgestegen Meester te worden, als je jezelf maar toestaat, zonder je gebruikelijke weerstand, om op natuurlijke wijze te "Zijn" in de stroom van je goddelijkheid. Een Goddelijk wezen in een geïncarneerde ervaring is werkelijk wat je bent; het is je geboorterecht en natuurlijke staat. Je bent nooit iets anders geweest! Sta het duwtje van je geliefde IK BEN Aanwezigheid toe om je hart te regeren, om je leven te regeren in totaal vertrouwen, en laat je weerstand en angsten los.

Het is belangrijk voor mij om onder jullie aandacht te brengen dat wij jullie en de mensheid lange tijd van heel dichtbij hebben geobserveerd. Vanuit ons perspectief van Liefde en Grenzeloosheid, is het duidelijk voor ons allen aan deze kant van de sluier, dat de mensheid in het algemeen, inclusief de meesten van hen die zich in dit leven voor Ascensie hebben aangemeld, een gemeenschappelijk probleem delen waarvan jullie je niet bewust zijn. Of jullie het nu willen toegeven of niet, het feit blijft dat de meesten van jullie, zo niet allen, een grote angst koesteren voor jullie "IK BEN Aanwezigheid" en voor het omhelzen van jullie goddelijkheid.

Jullie zijn door de eeuwen en millennia heen meedogenloos geprogrammeerd door degenen van de schaduwzijde, die over verschillende aspecten van jullie planeet hebben geheerst, om bang te zijn voor wat jullie niet volledig begrijpen, en om het af te wijzen of te bestrijden. Jullie zielen zijn diep ingeprent met die foutieve signatuur van angst. Jullie zijn ook ingeprent met het geloof dat je een arme zondaar bent, geen Liefde waardig, en zeker niet waardig om een ware "Zoon van God" te zijn, een gelijke van de Christus in jullie die je nu naar buiten wilt brengen. Jullie zijn allemaal ingeprent met de gedachten en het gevoel van onwaardigheid, wanhoop en hopeloosheid.

Meester Saint Germain

Jullie IK BEN Aanwezigheid is jullie Goddelijke Vonk die Eén is met God - Beperk haar Kracht niet

Alsjeblieft, geliefden, maak opnieuw kennis met die glorieuze Aanwezigheid waarvan je een essentie bent, "De Magische Aanwezigheid." Haar wonderbaarlijke almachtige krachten zijn bereid en klaar om te allen tijde via jou te handelen. Als je menselijke zelf, zou je onmogelijk kunnen proberen het menselijk ras te rehabiliteren. Natuurlijk niet! Maar uw Aanwezigheid kan dat wel! Uw oneindige, geïndividualiseerde "IK BEN Aanwezigheid" heeft u voor eonen van tijd in stand gehouden en verlangt ernaar de wonderen van het Universum in uw wereld te brengen.

Wanneer de geïncarneerde ziel zich vrijwillig losmaakt van bewust contact met die Aanwezigheid, gaat de "IK BEN" in genade en vriendelijkheid door met het uitstorten van zijn stromen Licht en Levensenergie in je fysieke hart, om je incarnatie te ondersteunen met het gebruik van intelligentie, emotioneel gevoel, denkkracht, geheugen en fysieke actie.

Uw Aanwezigheid en de mijne zijn op geen enkele manier beperkt. Zij zijn EEN in actie, in glorieuze volmaaktheid, alwetend en in staat om onmiddellijk een miljoen of een miljard stralen van transcendent licht te richten op welke omstandigheid, plaats of persoon dan ook die hulp nodig heeft. Wilt u niet uw diepe en oprechte aandacht richten op die Aanwezigheid en haar laten voelen dat u nu klaar en bereid bent om er weer bewust mee te werken?

Als u dit doet, zal uw Aanwezigheid haar aandacht op u richten, de stroom van Licht zal zich verwijden en uw vermogen om te dienen zal toenemen door dat vernieuwde partnerschap. Vanuit het hart van die Aanwezigheid kunt u die machtige stralen van intelligent licht, inclusief het Violette Vuur, richten op al het leven overal dat u misschien heeft verwond of dat u heeft verwond. Het kan teruggaan in de tijd vanaf het moment dat de schaduwen van de menselijke schepping voor het eerst op deze dierbare Aarde begonnen te vallen. Op uw verzoek zal uw Aanwezigheid graag in één uur, en misschien in slechts één moment, elke schuld die u hebt opgelopen bij welke levensstroom dan ook, of u nu belichaamd bent of niet, zuiveren en in evenwicht brengen.

Uit het boek "De Zeven Heilige Vlammen" door Aurelia Louise Jones.

De Violette Vlam van Transmutatie

De Violette Vlam kan onmiddellijk en automatisch alle negatieve gedachten, gevoelens en energieën transmuteren.

Belangrijkste Godskwaliteiten en acties van de Violette Vlam:

Vrijheid, Transmutatie, Transformatie, Diplomatie, Ceremonie en Toepassing van de Wetenschap van ware Alchemie

Dag wanneer is versterkt: Zaterdag

Corresponderende Chakra: Zetel van de Ziel Kleur: Violet
Overeenkomstige Stenen: Amethist, Violet Fluoriet

Chohan van de Zevende Straal:

Meester Saint Germain, ook bekend als de God van de Vrijheid

Zijn Toevluchtsoord: Transylvanië, Roemenië en de Grote Violette Vlam Tempel, Jackson Peak, Wyoming, USA.

Aartsengelen van de Zevende Straal met Goddelijk Complement:

Zadkiel en Amethist
Hun Retraites: Boven het Eiland Cuba

Elohim van de Zevende Straal met Goddelijk Complement:

Arcturus en Victoria