Marcelo Rebelo de Sousa deed deze uitnodiging aan John Kerry tijdens een ontmoeting die de twee hadden in Brest, Frankrijk, tijdens de internationale top "One Ocean".

"Het valt nog te bezien of het mogelijk is data vast te stellen, om precies te kunnen bepalen wanneer dit zou kunnen plaatsvinden, omdat het ons in staat zal stellen ons bezig te houden met een zeer belangrijke zaak, die voor ons van bijzonder belang is: klimaatverandering, de oceanen en nieuwe energieën, die aan de orde van de dag is", verklaarde het staatshoofd.

"Hij heeft het aanvaard. Nu is het alleen nog zaak de precieze datum vast te stellen", voegde Marcelo Rebelo de Sousa eraan toe.

De president van de republiek zei dat de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, de huidige speciale gezant van president Joe Biden voor klimaatvraagstukken, "naar Lissabon zal gaan voor de Oceaanconferentie van de Verenigde Naties" in juni, die door Portugal samen met Kenia wordt georganiseerd.

Sinds zijn aantreden als staatshoofd in maart 2016 heeft Marcelo Rebelo de Sousa de frequentie van de bijeenkomsten van de Raad van State, zijn politiek adviesorgaan, opgevoerd en heeft hij geïnnoveerd door buitenlandse en Portugese persoonlijkheden uit te nodigen voor de bijeenkomsten van dit orgaan.

De eerste gast was de voormalige president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, in april 2016.

De Raad van State, die wordt voorgezeten door de president van de Republiek, telt als zijn inherente leden de houders van de ambten van voorzitter van de Assemblee van de Republiek, premier, voorzitter van het Grondwettelijk Hof, ombudsman, voorzitters van regionale regeringen en voormalige presidenten van de Republiek.

Krachtens de grondwet bestaat de Raad voorts uit vijf burgers die door het staatshoofd worden benoemd voor de duur van hun mandaat, en uit vijf burgers die door de assemblee van de republiek worden gekozen volgens het beginsel van evenredige vertegenwoordiging, voor de duur van de zittingsperiode.