In een verklaring met de titel "Terroristische actie voorkomen", zegt de PJ dat het onderzoek dat tot de arrestatie heeft geleid, in gang is gezet "wegens verdenking van een aanslag gericht tegen universiteitsstudenten aan de Universiteit van Lissabon".

"Gezien de ernst van de verdenkingen werd de hoogste prioriteit gegeven aan het onderzoek, waardoor de aan de gang zijnde criminele activiteit kon worden onderbroken", zeggen ze.

Volgens de PJ werd "uitgebreid bewijsmateriaal in beslag genomen, dat de aanvankelijke verdenkingen zal bevestigen".

Naast verboden wapens werden ook andere voorwerpen in beslag genomen, "die kunnen worden gebruikt voor het plegen van geweldsmisdrijven" en uitgebreide documentatie, "naast een schriftelijk plan met de details van de te ondernemen criminele actie".