"Natuurlijk ben ik bezorgd. Ik denk dat het een zaak is waar iedereen zich zorgen over moet maken. Maar het is duidelijk een zaak die zowel op het niveau van de inlichtingendiensten als op het niveau van de politie wordt behandeld en daarom gaan we hen hun werk laten doen", verklaarde Francisca Van Dunem.

"Als u mij vraagt of het land voorbereid is, zeg ik dat het land zoveel mogelijk voorbereid is, maar ik zeg ook dat er geen land, geen instelling is die volledig immuun is voor deze aanslagen", voegde zij eraan toe.

Als voorbeeld wees de minister van Justitie naar het Pentagon, dat "ook is aangevallen" in december 2020.

"Zeggen dat het land volledig immuun is, dat kunnen we dat niet. Wat we wel kunnen zeggen is dat alle voorwaarden aanwezig zijn om het land in staat te stellen zich te verdedigen in het geval van een aanval," zei ze.

In die zin herinnerde zij eraan dat "zeer onlangs, eind vorig jaar, een verordening is goedgekeurd dat juist betrekking heeft op de bescherming, namelijk van kritieke infrastructuren en communicatie".

"Deze verordeninb zal nu ten uitvoer moeten worden gelegd met specifieke commissies voor zowel de beoordeling als de bewaking van risico's op het gebied van communicatie en kritieke infrastructuren", erkende zij.

Francisca Van Dunem benadrukte dat "het land weet welk moment het doormaakt, het kent de risico's van het moment dat het doormaakt en het heeft, uiteraard, de mechanismen gecreëerd om die het hoofd te bieden".

Gevraagd naar een algemeen gevoel van onveiligheid, gezien de cyberaanvallen van de afgelopen dagen in Portugal, gaf de minister toe dat zij "graag zou zien dat dit gevoel niet wordt opgewekt".

Opgemerkt dat zij onlangs een ontmoeting had met de minister van Justitie van de Europese Unie", zei Francisca Van Dunem dat een van de grootste zorgen van dit moment, zowel op Europees als op internationaal niveau "juist de kwestie van de cybercriminaliteit is".

Volgens de ambtenaar "nam de cybercriminaliteit al voor de pandemie toe, maar is deze in de context van de pandemie verergerd", doordat deze "de voorwaarden voor de toename van cybercriminaliteit" creëert.