Van de 22.523 geldige astronautensollicitaties die het ESA heeft ontvangen, kwam het grootste aantal uit Frankrijk (7.087), gevolgd door Duitsland (3.695) en het Verenigd Koninkrijk (2.000). Voor de vacature voor astronaut (met een lichamelijke handicap) kwamen nog eens 257 sollicitaties binnen.

Na een uitgebreide screening werden 1.361 mensen uitgenodigd voor de tweede fase van ESA's astronautenselectie. Dit is een volledige dag van psychologische prestatietests in een faciliteit in Europa. 13 van de kandidaten zijn afkomstig uit Portugal, 10 mannen en 3 vrouwen.

Het aantal astronautenkandidaten dat voor fase twee is uitgenodigd, omvat 530 vrouwen en 831 mannen en ten minste drie kandidaten uit elke lidstaat.

Daarnaast zijn 27 kandidaten die hebben gesolliciteerd naar de vacature voor astronaut (met een handicap) uitgenodigd voor fase twee.

Kandidaten die in fase twee slagen, zullen deelnemen aan een reeks psychologische gesprekken en groepstests die voorafgaan aan de medische tests. De kandidaten die voor elk van deze selectiefasen slagen, zullen worden uitgenodigd voor aanwervingsgesprekken. De nieuwe klas astronauten en reserveastronauten van ESA zal naar verwachting in het najaar van 2022 worden bekendgemaakt.