Volgens een rapport van ECO: "De huizenprijzen in Portugal zijn op middellange termijn aanzienlijk gestegen en worden momenteel overgewaardeerd ingeschat", aldus de centrale bank, in het rapport "Kwetsbaarheden in de residentiële vastgoedsector in landen van de eurozone", uitgebracht door die Europese toezichthouder. Sinds 2016 vertoont de evolutie van de prijzen een "opwaartse trend", met stijgingen tussen 6% en 11%.

In 2018 gaven de ramingen van BdP aan dat de huizenprijzen opnieuw overgewaardeerd waren - een stijging van 33% tussen het tweede kwartaal van 2013 en het tweede kwartaal van 2018. Ramingen op basis van modellen van de Europese Centrale Bank ( ECB) suggereren echter dat deze overwaardering afneemt tot 6% in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

"Beide ramingen zijn met aanzienlijke onzekerheid omgeven", zo luidt het rapport. En wel omdat de ramingen "geen rekening houden met enkele van de drijvende krachten achter de huizenprijzen, zoals de vraag van niet-ingezetenen en de vraag naar vastgoed voor toeristische activiteiten". En, "ervan uitgaande dat de vraag aanhoudt", "zou dit betekenen dat de huidige overwaardering [van de prijzen] kleiner is".

Een voorzichtige visie

Toch waarschuwt dit comité dat "deze veronderstelling met de nodige voorzichtigheid moet worden bekeken, vooral in de huidige context van de pandemie en de gevolgen daarvan voor het internationale toerisme, ondanks het geleidelijke herstel daarvan".

In december 2020 had het BdP daar al voor gewaarschuwd, door te stellen dat de berekeningen geen rekening hielden met de vraag naar huizen voor toeristische doeleinden (lokale accommodatie) en de vraag naar buitenlanders. "De prijzen van woningen hebben veerkracht getoond, maar de risico's van een neerwaartse correctie blijven bestaan", schreef de instelling in het ongeveer een jaar geleden gepubliceerde Financial Stability Report.

In het rapport waarschuwt het ESRB het BdP ook dat het aanscherpen van de regels voor woningkrediet niet "efficiënt" is en "ongerechtvaardigde kosten" met zich mee zal brengen, zowel voor banken als voor gezinnen.

Het ECSR is samengesteld uit entiteiten als de ECB, de Europese Commissie, de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor effecten en markten, het Economisch en Financieel Comité en nationale toezichthouders.