Na afloop van een zitting in Infarmed, in Lissabon, merkte António Lacerda Sales op dat de indicatoren, "zowel wat betreft de incidentie, de overdraagbaarheidsindex als de druk op de gezondheidsdiensten, goed zijn".

"Dit zijn goede indicatoren, die ons enig optimisme geven, enig vertrouwen, enige rust, zodat we kunnen geloven dat, ja, we verlichting zullen krijgen in de beperkingen", erkende hij, waarbij hij benadrukte dat het noodzakelijk is om woensdag "naar de deskundigen te luisteren".

Tegelijkertijd, zo wees hij erop, zijn er nog steeds "enkele indicatoren" die "zorgwekkend" zijn, namelijk het aantal doden per miljoen inwoners.