"De melkproductie maakt een zeer moeilijke tijd door als gevolg van de ongekende stijging van de prijs van productiefactoren, namelijk brandstof, diervoeder en meststoffen. De transmissie van de prijs in de waardeketen is praktisch nihil geweest, zodat de zuivelsector ondraaglijke verliezen heeft geleden", aldus de nationale federatie van melkproducentencoöperaties (Fenalac) in een verklaring.

Deze federatie betreurt dat de overheid, gezien de huidige situatie, enkele "zeer nadelige" beslissingen heeft genomen, zoals de Nationale Strategie voor Landbouw- en Agro-Industrieel Afvalwater (ENEAPAI 2030), "gebaseerd op grove technische berekeningen en fouten".

Fenalac heeft met "verbazing" kennis genomen van de publicatie van de verordening die deze strategie regelt aan het einde van de legislatuur, zonder rekening te houden met de overwegingen van de landbouworganisaties.

Zo zullen de coöperaties van melkproducenten de onmiddellijke "schorsing" van deze verordening vragen.

"De melkproducenten zijn actieve beheerders van het landschap en het grondgebied en als zodanig moeten zij altijd partners zijn. We hebben evenwichtige werkvoorstellen nodig en geen radicale en economisch niet-duurzame visies", aldus de voorzitter van Fenalac, Idalino Leão.

Droogte kan ook de situatie van de sector verslechteren, met een stijging van de uitgaven tot gevolg, aangezien de producenten meer voer voor de dieren zullen moeten kopen.

Daarom vragen de producenten om de goedkeuring van een reeks maatregelen om deze gevolgen te verzachten, zoals de tijdelijke vrijstelling van socialezekerheidsuitkeringen, de actualisering van de steun voor landbouwdiesel, de steun voor de aankoop van diervoeder of de herformulering van de steun voor groene elektriciteit.