De meeste Portugezen sluiten een woningkrediet af om een eigen huis te kunnen kopen; vanaf april 2022 zal het echter nog moeilijker worden voor mensen boven de 30 om een betaalbaar krediet te krijgen.

De reden houdt verband met de nieuwe richtsnoeren van de regelgevende instantie voor het bankwezen, de Bank van Portugal, inzake hypothecaire leningen, die de termijnen voor woningkredieten zullen wijzigen, afhankelijk van de leeftijd van de kredietnemer.

Dit betekent dat de nieuwe hypotheek voor huisvesting een maximale aflossingsperiode van 40 jaar zal hebben, alleen voor jonge mensen onder de 30 jaar. Wie tussen 30 en 35 jaar oud is en een krediet gebruikt om een huis te kopen, zal dus 37 jaar hebben om de maandelijkse aflossingen te betalen en voor wie ouder is dan 35, daalt de looptijd van de banklening tot 35 jaar.

Deze nieuwe regels hebben echter negatieve gevolgen voor de consument. Zoals deskundigen waarschuwen, zal het verkorten van de looptijd de maandelijkse betalingen van de lener verhogen, zodat de consument extra moeite zal moeten doen om de woonlasten te betalen.

Voor mensen ouder dan 35 jaar bijvoorbeeld wordt de tijd die zij zullen hebben om de lening te betalen 35 jaar (vijf jaar minder dan voorheen), waarbij in aanmerking moet worden genomen dat de leeftijd van het oudste lid van het huishouden bepalend is voor deze getallen.