De milieuvereniging Vita Nativa (gevestigd in Olhão) schreef ons onlangs om ons alles te vertellen over hun nieuwste project dat probeert de verschillende soorten invasieve flora die geen ruimte laten voor de inheemse soorten om te groeien, onder controle te krijgen, te verwijderen of in ieder geval te lokaliseren. Ik laat het aan hen over...

De problemen met exotische planten

Een inheemse plant komt van nature voor zonder door de mens daar te zijn neergezet. Deze planten creëren een natuurlijke omgeving in ecosystemen. Een exotische plant daarentegen komt buiten haar natuurlijke verspreidingsgebied voor, als gevolg van menselijk handelen.

Deze introducties kunnen leiden tot hun expansie en verspreiding naar aangrenzende gebieden, waardoor ze zich zeer snel kunnen verspreiden. Wanneer een exotische soort een groot verspreidingsvermogen en een grote zaadproductie heeft, wordt zij beschouwd als een invasieve uitheemse soort.

In Portugal komen deze planten vaak per ongeluk aan, en na te zijn verkocht ontsnappen ze en beginnen zich te verspreiden naar plaatsen waar we ze niet willen hebben.

Ondanks de positieve aspecten die hun introductie soms rechtvaardigen, zijn ze ook verantwoordelijk voor een groot aantal negatieve gevolgen.

Op economisch vlak: ze dringen landbouwgebieden binnen en er moet veel geld worden uitgegeven aan methoden om ze kwijt te raken (men schat dat er op Europees niveau een verlies van 12 miljoen euro per jaar wordt geassocieerd met indringers).

Op het gebied van de volksgezondheid: soorten die allergieën kunnen veroorzaken of ongedierte kunnen aantrekken.

● Op het gebied van grondwater: soorten die grote hoeveelheden verbruiken en in hoge dichtheden groeien, kunnen de beschikbaarheid ervan voor andere planten verminderen.

● In het ecosysteem evenwicht: ze kunnen biochemische cycli, voedselketens, brandregimes veranderen en concurreren met inheemse soorten.

● In ecosysteemdiensten: ze kunnen de voedselproductie, de watervoorziening en de klimaatregeling beïnvloeden.

In deze context vormen invasieve uitheemse soorten momenteel een van de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit en de ecosystemen, en vormen zij een prioriteit op Europees niveau om dit probleem te bestrijden. Bewustmaking en samenwerking zijn hiervoor essentieel.

Actie ondernemen

Daarom zal Vita Nativa proberen ons steentje bij te dragen door acties te ondernemen om invasieve plantensoorten in het natuurpark Ria Formosa te verwijderen.

In de eerste fase hebben we een activiteit met het grote publiek georganiseerd die bestond uit het in kaart brengen van de gebieden met exotische/invasieve soorten in de Quinta de Marim, waarbij we de gebieden met het grootste probleem hebben gevonden.

Met de hulp van 9 deelnemers konden we soorten identificeren zoals het "chorão-da-praia" of Hottentot-vijgje (Carpobrotus edulis), de "azeda" of Bermudaboterbloem (Oxalis pes-caprae), de "piteira of eeuwplant (Agave americana), "Cana" of reuzenriet (Arundo donax), de "spartina" (Spartina densiflora), en de "frésia" of fresia (Freesia refracta) en twee succulente soorten van de geslachten Crassula en Aeonium.

Met de hulp van de deelnemers hebben we ook onze bevindingen gefotografeerd en geüpload naar een smartphone-applicatie genaamd 'Plantas Invasoras'. Met deze app kan iedereen een zogenaamde 'Cidadão Cientista' (burgerwetenschapper) worden en de precieze locatie registreren van elke invasieve soort die hij of zij vindt.

In de komende maanden zullen we deze activiteiten blijven stroomlijnen en maandelijks evenementen organiseren om onze beschermde gebieden natuurlijker te maken en vrij van invasieve soorten.

Als u deel wilt uitmaken van deze strijd voor het behoud op Quinta de Marim, kunt u ons voor meer informatie en om u in te schrijven voor toekomstige evenementen mailen op geral@vitanativa.org.