De vergadering werd bijeengeroepen door de premier, António Costa, op een moment dat het aantal besmettingen en de overdraagbaarheidsindex van het SARS-CoV-2-coronavirus aan het dalen zijn.

Deze nieuwe evaluatievergadering past in een context waarin Portugal geacht wordt ongeveer tien dagen geleden een piek te hebben bereikt wat het aantal gevallen van Covid-19 betreft, terwijl het aantal besmettingen nu een dalende lijn vertoont.

De vergadering zal worden geopend met uiteenzettingen van Pedro Pinto Leite, specialist op het gebied van volksgezondheid bij het DGS, en Baltazar Nunes, epidemioloog bij het Nationaal Gezondheidsinstituut Dr. Ricardo Jorge (INSA), die "de epidemiologische situatie" van Covid-19 in het land zullen karakteriseren.

Daarna volgt een presentatie door onderzoeker Ana Paula Rodrigues van het INSA, getiteld "Surveillance in de herstelfase van de pandemie", en door onderzoeker Henrique Barros, van het Instituut voor Volksgezondheid van de Universiteit van Porto, met als thema "Covid-19: Van noodsituatie tot endemie".

Tot slot presenteert longarts Raquel Duarte, van het ARS Norte en het Instituut voor Volksgezondheid van de Universiteit van Porto, de "aanbevelingen voor het beheer van Covid-19".

De minister-president heeft reeds toegegeven dat Portugal wellicht een aantal beperkingen zal opheffen, zoals reeds het geval is in verschillende landen van de Europese Unie, en voegt eraan toe dat de deskundigen die rechtstreeks met de regering hebben samengewerkt bij de goedkeuring van maatregelen ter beheersing en bestrijding van de pandemie "zich beraden over de wijzigingen die moeten worden ingevoerd met het oog op de evolutie van Covid-19".