"Zo snel als mogelijk en zo langzaam als nodig", zei Marta Temido over de mogelijke versoepeling van de beperkingen.

De functionaris vatte de conclusies samen van een vergadering om de situatie in Portugal te bespreken en zei dat men ervan kan uitgaan dat het land zich al in een nieuwe fase van de Covid-19-pandemie bevindt, hoewel men toegaf dat er nog veel onzekerheden zijn, wat de deur openzet voor een herziening van de maatregelen die momenteel van kracht zijn.

Marta Temido noemde met name een nieuw testbeleid, de evaluatie van contexten waarin het verplichte gebruik van een masker kan vervallen en de wijziging van situaties waarin de overlegging van het digitale certificaat vereist is.

"We hebben het over kwesties in verband met de mogelijke wijziging van het testbeleid, waardoor het meer gericht is, met de presentatie van digitale certificaten in bepaalde ruimten, onderwerpen zoals het gebruik wel of niet van een masker waar we meer kunnen worden beschermd", legde ze uit, en voegde er ook de mogelijkheid aan toe om de regels met betrekking tot de capaciteit van bepaalde ruimten te herzien.

Geen termijnen

Zonder termijnen voor de uitvoering van deze maatregelen te bevestigen, verwees de minister eventuele beslissingen naar de volgende vergadering van de Raad van Ministers, die bij het ter perse gaan aan het eind van de week zal plaatsvinden, en zei zij te hopen dat dit "zo snel mogelijk" kan gebeuren, waarbij zij aantekende dat het anderzijds ook "zo langzaam als nodig" zal gaan.

De strategie voor de nieuwe fase van de pandemie moet niet alleen gebaseerd zijn op een versoepeling van de beperkingen, maar ook op drie andere assen.

"Het is van essentieel belang dat we blijven waken. Een andere as is die van de vaccinatie, het is van essentieel belang dat we de boosterdoses uitvoeren die nog niet zijn gedaan en dat we mensen vaccineren die in staat zijn om te worden gevaccineerd", wees zij erop, en zij voegde daaraan de as van het testen toe.

Tegelijkertijd voegde de minister van Volksgezondheid eraan toe dat Portugal probeert te onderhandelen over de aankoop van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige ziekten en ook de deur heeft opengezet voor nieuwe volksgezondheidsmaatregelen, die niet van de uitvoerende macht afhangen.

"[Deze maatregelen] hebben betrekking op kwesties zoals het aantal dagen dat een positief bevonden persoon in isolatie moet blijven, of dat aantal dagen varieert naar gelang van milde, ernstige of andere symptomen, en zelfs maatregelen die verband houden met datgene wat de organisatie van circuits is in termen van patiëntenzorg", legde zij uit, waarbij zij verwees naar het besluit van het Directoraat-generaal Gezondheid.

Marta Temido bevestigde dat Portugal de vijfde golf van de pandemie heeft doorstaan "met veel minder beperkingen dan in de vorige golven en dan in andere landen", zei ook dat het land de winter op een gecontroleerde manier te boven is gekomen, en benadrukte dat de epidemiologische situatie in de gaten moet worden gehouden.

"We hebben nog steeds veel onzekerheden met betrekking tot, bijvoorbeeld, seizoensgebondenheid of niet, de immuniteit als gevolg van de infectie, de doeltreffendheid van de vaccins, waardoor we nog steeds moeten overwegen dat we ons in een scenario van onzekerheid bevinden en niet de coëxistentie die we hebben met betrekking tot andere ziekten," zei ze.