Een insolventieprocedure is het laatste redmiddel voor personen en gezinnen met een te zware schuldenlast. Zij heeft gevolgen voor het vermogen van de schuldenaar, aangezien de rechter de verkoop van de activa van de schuldenaar gelast om de schulden te betalen.

Daarom vonden het Parlement en de Europese Commissie het nodig om op dit gebied wetten op te stellen om sommige bedrijven en particulieren met een te zware schuldenlast te redden: "Van de maatregelen is de verkorting van de insolventietermijn van vijf tot drie jaar de maatregel die het meeste effect sorteert", aldus de DECO.

Met de verkorting van de insolventietermijn tot drie jaar wordt de mogelijkheid van een tweede kans na deze drie jaar gewaarborgd, indien het bedrijf of de persoon aan alle vereisten heeft voldaan. Bovendien gelden deze nieuwe regels niet alleen voor nieuwe insolventieprocedures, maar ook voor procedures die reeds lopen.

Volgens DECO ontbreekt het echter nog steeds aan een versterking van de financiële informatie om de insolvente personen op te voeden: "Het Parlement heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe mechanismen in het leven te roepen die toegang zouden geven tot financiële mechanismen om hun financiële heropvoeding mogelijk te maken".

Bovendien kan DECO u bijstaan in geval van overmatige schuldenlast. Voor meer informatie, zie :www.gasdeco.net/literacia-financeira.


E-mail:deco.algarve@deco.pt
Het is ook mogelijk om Skype-afspraken te maken


Volg DECO Algarve op sociale media:
www.facebook.com/AssociacaoDECO
https://twitter.com/DECOAssociacao
https://www.instagram.com/decoassociacao/
https://www.linkedin.com/company/decoassociacao/