"Zeventien zullen worden verdeeld over de parochies, zelfs die welke de unie van parochies zijn geworden", verklaarde Catarina Silva, die verantwoordelijk is voor Civiele Bescherming en Veiligheid, eraan toevoegend dat de locaties "nog niet zijn vastgesteld".

De rest zal in de stad Pombal blijven, in Largo do Cardal, naast de scholen en de sportzone.

"De technologie verandert in de loop van de tijd zo sterk dat het ook belangrijk is om, misschien over drie jaar, te evalueren. En er kan behoefte zijn aan versterking, er kan behoefte zijn aan enige aanpassing, er kan nieuwe apparatuur zijn die nog gemakkelijker van de ene plaats naar de andere te vervoeren is, en daarom hebben wij deze optie gemaakt", zo motiveerde zij.

De burgemeester zei dat zij denkt dat in de eerste helft van het jaar het AED-netwerk in de gemeente operationeel zal zijn.