"De epidemiologische situatie als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft in Portugal een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal nieuwe dagelijkse gevallen van de ziekte, alsmede het aantal burgers dat in het ziekenhuis is opgenomen, met inbegrip van degenen die op de intensive care liggen, is ook verminderd, grotendeels dankzij de bescherming die wordt geboden door de hoge vaccinatiegraad die in ons land wordt waargenomen", staat in het document te lezen.

In het wetsbesluit wordt er evenwel aan herinnerd dat "het aantal geregistreerde sterfgevallen per miljoen inwoners nog steeds zeer hoog is, zodat de opheffing van de maatregelen die in het kader van de pandemie van toepassing zijn, met de nodige omzichtigheid en in fasen moet gebeuren".

Ook is resolutie nr. 25-A/2022 van de Raad van Ministers gepubliceerd, waarin de alarmtoestand in verband met de pandemie wordt afgekondigd.

Vrijdag heeft de president van de republiek het wetsdecreet uitgevaardigd tot vaststelling van de verlichting van de maatregelen om Covid-19 in Portugal in te dammen, dat donderdag door de ministerraad was goedgekeurd.

In een nota die op de officiële website van het voorzitterschap van de republiek op internet is gepubliceerd, staat te lezen dat het staatshoofd, Marcelo Rebelo de Sousa, "het regeringsdiploma tot wijziging van de maatregelen die van toepassing zijn in het kader van de pandemie van de ziekte Covid-19 heeft uitgevaardigd".

Nieuwe regels

Met de nieuwe wetgeving wordt "de opsluiting van risicovolle contacten; de aanbeveling van telewerken; de beperkingen van de capaciteit in inrichtingen, apparatuur en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen; de eis om een digitaal certificaat te tonen, behalve voor grenscontrole; de eis van een negatief testresultaat voor toegang tot grote evenementen, sportlocaties, bars en clubs".

Anderzijds "blijft de eis van een negatieve test, behalve voor houders van een certificaat van herstel of een certificaat van volledige vaccinatie met een boosterdosis, gelden voor: bezoeken aan woningen, bezoeken aan patiënten die zijn opgenomen in een ziekenhuis in een instelling voor gezondheidszorg", evenals het "gebruik van een masker in binnenruimten waar dat momenteel verplicht is", aldus de verklaring van de ministerraad.