De Europese commissaris verklaarde dat "Portugal niet zonder middelen zit" en dat er nog tijd is voor het communautaire kader voor de periode tussen 2021 en 2027, het zogenaamde 2030, aangezien tot nu toe slechts één land van de Europese Unie "de onderhandelingen volledig heeft afgesloten".

"Ik denk dat er op dit moment geen kritieke situatie is, we hebben voor deze contracten de meerjarige partnerschapsovereenkomsten van 21/27 gemaakt, het enige land dat de onderhandelingen al volledig heeft afgesloten was Griekenland, al afgelopen zomer", concludeerde zij.

Elisa Ferreira benadrukte dat "Portugal niet zonder fondsen zit, het had noodfondsen, structuurfondsen die werden geherprogrammeerd" om te reageren op de covid-19 pandemie.

Bovendien "zijn er nog steeds uitzonderlijke fondsen om het vorige kader te versterken" om het communautaire kader 2014/2020, waarvoor nog geld beschikbaar is, aan te vullen.

Voor de eurocommissaris "is het belangrijk dat het jaar 2022 niet voorbijgaat zonder belangrijke sprongen te maken in de onderhandelingen over het kader voor 2021/2027".

"Er zijn onderhandelingen, er zijn discussies tussen de Europese Commissie en de Portugese entiteiten, dit moet versneld worden, zodat in het jaar 2022 deze onderhandelingen zullen worden afgesloten", concludeerde ze.

Voor de commissaris is het op dit moment belangrijk dat "er een publieke discussie is over wat u wilt doen met deze verhoogde middelen".

"Wat u gaat doen is veel belangrijker dan deze zucht naar geld", meende zij.

Voor het hoofd van Cohesie en Hervormingen "is het belangrijkste dat de publieke discussie, zowel op Europees niveau als in Portugal, opnieuw wordt gericht op wat we willen doen en dat we inzetten op de juiste vectoren".