Volgens een rapport van het Europees Milieuagentschap hield tussen 2014 en 2020 bijna twee derde van alle gevallen waarin de drempelwaarden voor de luchtkwaliteit werden overschreden, verband met druk verkeer in steden en de nabijheid van hoofdwegen, en wel met stikstofoxide.

Zes landen, waaronder Portugal, meldden het wegverkeer als de enige bron van overschrijdingen van de grenswaarden. De andere genoemde landen waren Oostenrijk, Denemarken, Finland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (dat toen nog deel uitmaakte van de Europese Unie).

Naast het wegverkeer was de andere bron die aanleiding gaf tot overtredingen de verwarming van woningen, in dit geval hoofdzakelijk de uitstoot van deeltjes, onder meer in landen als Kroatië, Italië, Polen en Slovenië.

De vrijgegeven gegevens hebben betrekking op de evaluatie door het Europees Milieuagentschap (EMA) van de luchtkwaliteitsplannen voor landen.

Volgens het EMA-rapport "Air Quality in Europe 2021" veroorzaakte blootstelling aan luchtverontreiniging in 2019 een aanzienlijk aantal vroegtijdige sterfgevallen en ziekten in de 27 EU-lidstaten, waarbij 307.000 vroegtijdige sterfgevallen werden toegeschreven aan fijn stof en 40.400 aan stikstofdioxide.

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld het aantal voortijdige sterfgevallen als gevolg van fijn stof tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. De Commissie herziet ook de luchtkwaliteitsrichtsnoeren om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe richtsnoeren van de Organisatie.