"De afstotingen moeten plaatsvinden tot het einde van de herstructureringsperiode, op 31 december 2025", onthulden bronnen die bij het proces betrokken zijn aan Lusa.

In het geding is een van de corrigerende maatregelen die de uitvoerende macht van de Gemeenschap heeft opgelegd om te voorkomen dat de Europese concurrentie wordt verstoord met de goedkeuring van het herstructureringsplan van het vlaggenschip van de luchtvaartmaatschappij, dat enerzijds gebaseerd is op de scheiding van de activiteiten van TAP en Portugal en anderzijds op de verkoop van niet tot de EU behorende -essentiële- activa, namelijk in de onderhoudsactiviteiten in Brazilië, en de catering en afhandeling.

Een officiële bron op het gebied van de mededinging van het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap, ondervraagd door Lusa, wijst erop dat "deze maatregelen noodzakelijk zijn om de concurrentieverstoringen te verzachten die het gevolg zijn van de door Portugal verleende staatssteun", met het oog op "nog in de loop van het herstructureringsplan te bepalen kopers" voor de als niet-essentieel beschouwde activiteiten.

"In het algemeen is het zo dat wanneer een steunmaatregel wordt goedgekeurd, het aan de lidstaat is om erop toe te zien dat de maatregel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de verenigbaarheidsvoorwaarden die in de beschikking van de Commissie zijn opgenomen", verklaarde een officiële bron aan Lusa.