Volgens de BdP is het resultaat in vergelijking met 2020, het jaar waarin de Covid-19-pandemie begon, positiever en weerspiegelt het een stijging van 28,2%, aangezien in 2020 de gecumuleerde inkomsten uit toeristische activiteit, die overeenkomen met de toeristische export en het resultaat zijn van de uitgaven van buitenlandse toeristen in Portugal, 7.716,44 miljoen euro hadden bereikt.

Wat de invoer van toerisme betreft, die het resultaat is van de bestedingen van Portugese toeristen in het buitenland, bereikte deze indicator het afgelopen jaar 3.574,24 miljoen euro, een waarde die 30,2 procent lager is dan die van 2019, toen de invoer van toeristen 5.124,00 miljoen euro bedroeg. In vergelijking met 2020, toen de invoer in totaal 2.743,23 miljoen euro bedroeg, is er echter sprake van een stijgende tendens, na een stijging van 30,3%.

De BdP benadrukt dat de toename van het overschot in Reizen en Toerisme ertoe heeft bijgedragen dat het overschot op de dienstenbalans is toegenomen ten opzichte van 2020 en wijst erop dat ook vorig jaar "de in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje woonachtige toeristen verantwoordelijk waren voor de grootste toeristische inkomsten in Portugal".

Wat alleen de maand december betreft, blijkt uit de gegevens van de BdP dat er sprake is van een herstel van de toeristische inkomsten ten opzichte van 2020, aangezien de waarde van 874,39 miljoen euro die in december 2021 is berekend, 68,9% hoger ligt dan de 517,56 miljoen euro die in december 2020 is geregistreerd, hoewel er nog steeds sprake is van een daling van 17,7% ten opzichte van december 2019, toen de toeristische inkomsten 1.060,71 miljoen euro bedroegen.

Uit de BdP-gegevens blijkt ook dat de nieuwe Ómicron-variant de Portugese toeristische inkomsten in de laatste maand van 2021 kan hebben geschaad, aangezien er een daling was van ongeveer 2,0% in vergelijking met de 892,12 miljoen euro die in november van vorig jaar was vastgesteld