In het laatste droogtebericht, dat vandaag is bekendgemaakt en op 15 februari wordt gepubliceerd, wordt erop gewezen dat het percentage water in de bodem in het gehele gebied lager is dan normaal, waarbij de waarden in de regio's Noordoost en Zuid lager zijn dan 20%.

In het document, waarin de nadruk wordt gelegd op de zuidelijke regio en enkele plaatsen in de districten Bragança en Castelo Branco, wordt vermeld dat 38,6% van het grondgebied te kampen heeft met extreme droogte (11,5% eind januari), 52,2% met ernstige droogte (34,2% eind januari) en 9,2% met matige droogte.

"De mate van ernst van de meteorologische droogte op 15 februari 2022 is hoger dan in 2018 en 2005, met een hoger percentage in de klassen ernstige en extreme droogte, wat overeenkomt met ongeveer 91% van het grondgebied", zegt het IPMA.

Het instituut zegt ook dat er tot eind februari op het hele grondgebied geen neerslag van betekenis wordt verwacht en dat de luchttemperatuur op het hele grondgebied, en vooral in het centrum en het zuiden, zal evolueren naar "waarden die hoger zijn dan normaal".

In een vooruitblik op de meteorologische situatie voegen zij eraan toe dat "het zeer waarschijnlijk zal zijn dat de meteorologische droogte van eind februari zal aanhouden, met bijna het hele grondgebied in de ernstigste klassen van de PDSI-index".

De IPMA herinnert eraan dat de gemiddelde waarde, voor het Portugese vasteland, van de hoeveelheid neerslag tot 15 februari (7,1 mm) overeenkomt met 7% van de normale waarde in de periode 1971-2000.