Deze gegevens zijn het resultaat van een enquête over de culturele praktijken van de Portugezen, die in de laatste maanden van 2020 is uitgevoerd door het Instituut voor sociale wetenschappen (ICS) van de Universiteit van Lissabon, met financiële steun van de Calouste Gulbenkian-Stichting (FCG).

De enquête verzamelde informatie over culturele consumptie via theater, alsook leespraktijken en het bijwonen van musea, historische monumenten, archeologische sites en kunstgalerijen, film, optredens en shows, met inbegrip van lokale festivals en feesten.

Theater

Volgens de resultaten van de enquête zijn mensen tussen 35 en 44 jaar degenen die meer naar deze voorstellingen gaan: 15 procent zegt één of twee keer per jaar naar een voorstelling te gaan. Ook tussen 55 en 64 jaar ging vier procent van de respondenten minstens drie keer per jaar naar het theater, terwijl zes procent één of twee keer ging.

Aan de andere kant lijken de oudere generaties, 65 jaar en ouder, zich niet aangetrokken te voelen tot dit soort voorstellingen, met slechts zeven procent die één of twee keer per jaar naar het theater is geweest.

Wat het beroep van de respondenten betreft, zijn het vooral zakenlieden, vrije beroepen en managers die naar theaters gaan. Daarnaast lijkt ook het inkomen van de respondenten een belangrijke factor te zijn, aangezien mensen met hogere inkomens over het algemeen meer naar het theater gaan.

Kunstgalerijen en erfgoedmonumenten

Wat musea, kastelen, kunstgalerijen, enz. betreft, zei 31% van de respondenten in de 12 maanden voor het begin van de pandemie historische monumenten te hebben bezocht, 28% musea, 13% archeologische sites en 11% kunstgalerijen. Gebrek aan tijd (39%) en gebrek aan belangstelling (38%) waren de voornaamste redenen die werden opgegeven voor het niet vaker bezoeken van historische musea, archeologische sites en kunstgalerijen.

Meer dan de helft leest geen boeken

Wat lezen betreft, bleek uit de enquête dat 61% van de Portugezen in de laatste 12 maanden voorafgaand aan de enquête geen enkel boek had gelezen, en van de 39% die beweerde wel te hebben gelezen, lezen de meesten niet veel. Wanneer wordt gevraagd naar het lezen van digitale boeken, daalt het percentage nog meer.

In feite is het percentage mensen dat het afgelopen jaar geen enkel gedrukt boek heeft gelezen hoger dan het percentage dat een jaar geleden in Spanje werd geregistreerd (38 procent), aldus de studie.

Festivals, lokale feesten en bioscoop

Anderzijds zijn de populairste culturele praktijken van de Portugese bevolking de deelname aan plaatselijke festivals en feesten. De meest bezochte festivals zijn de traditionele en volksfeesten (49 procent), gevolgd door religieuze festivals (40 procent) en gastronomische festivals (11 procent).

Volgens de enquête meldde 84 procent te hebben deelgenomen aan muziekfestivals en 16 procent aan andere festivals (3 procent aan filmfestivals; 12 procent aan theater-, dans- en straatkunstenfestivals). Daarnaast werd het bezoeken van lokale festivals en feesten vooral gedaan met familieleden (63 procent) en partners of vrienden (33 procent).

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat cinema een andere culturele activiteit is met een hoge participatiegraad. In de 12 maanden voor het begin van de pandemie ging 41 procent van de respondenten naar de bioscoop.

De steekproef telt 2.000 respondenten en het veldwerk werd tussen 12 september en 28 december 2020 in Portugal uitgevoerd. De informatie werd verzameld door middel van directe interviews bij de respondenten thuis, via het CAPI-systeem (Computer Assisted Personal Interview).