ELI5: Afkorting voor "explain like I'm five" - een pleidooi voor eenvoud bij het uitleggen van crypto concepten.

Ethereum: Ethereum is een gedecentraliseerde, open-source blockchain met smart contract functionaliteit. Ether is de eigen cryptocurrency van het platform. Na bitcoin is het de grootste cryptocurrency naar marktkapitalisatie. Het werd in 2015 opgericht door Vitalik Buterin

ERC-20: Dit is de standaard waaraan elk Ethereum token voldoet. Het definieert de manier waarop elk token zich gedraagt, zodat transacties voorspelbaar zijn. Andere cryptocurrencies gebruiken ook de ERC-20 standaard, en maken daarbij gebruik van het Ethereum netwerk.

ERC-721: Een token standaard voor niet-fungibele Ethereum tokens.

Escrow: Wanneer een tussenpersoon wordt gebruikt om de fondsen tijdens een transactie vast te houden, worden die fondsen in escrow gehouden. Dit is meestal een derde partij tussen de verzendende en de ontvangende entiteit.
Een methode waarbij activa of contant geld worden vastgehouden door een derde partij terwijl een koper en een verkoper een deal afronden.

Enterprise Ethereum Alliance (EEA): Een groep van organisaties en bedrijven die samenwerken om het Ethereum netwerk verder te ontwikkelen.

Ether: De vorm van betaling die gebruikt wordt in de werking van het distributie applicatie platform, Ethereum.

Ethereum Ice Age: Het mechanisme verhoogt de moeilijkheidsgraad exponentieel in de loop van de tijd, wat uiteindelijk leidt tot wat wordt aangeduid als de "ijstijd". Dit is wanneer de blockchain zo moeilijk wordt om te ontginnen dat het bevriest en stopt met het produceren van blokken.

Ethereum Improvement Proposal (EIP): Ethereum Improvement Proposals (EIPs) beschrijven standaarden voor het Ethereum platform, inclusief kern protocol specificaties, client APIs, en contract standaarden. [Vergelijkbaar met BIP voor Bitcoin].

EVM: Een acroniem voor Ethereum Virtual Machine

Exchange: Een cryptocurrency exchange, of een digitale valuta exchange, is een bedrijf dat klanten in staat stelt om cryptocurrencies of digitale valuta's te verhandelen voor andere activa, zoals conventioneel fiat geld of andere digitale valuta's.

Exchange Traded Fund (ETF): Een effect dat een mandje activa volgt, zoals aandelen, obligaties en cryptocurrencies, maar kan worden verhandeld als een enkel aandeel.

Exit scam (zwendel): Een exit scam in de wereld van cryptocurrencies verwijst naar wanneer promotors van een cryptocurrency verdwijnen met het geld van investeerders tijdens of na een initial coin offering (ICO).

Woordenlijst geschreven door Stephen Whitelaw (https://bringbackmycrypto.com)