"De actualisering van DGS-norm 015/2020 sluit het einde af van de indicatie van profylactische isolatie van hoogrisicocontacten van bevestigde gevallen van Covid-19", aldus de organisatie onder leiding van Graça Freitas in een verklaring.

Donderdag kondigde de regering aan dat hoogrisicocontacten niet langer in afzondering zouden worden gehouden en alleen mensen die positief testen op het SARS-CoV-2-virus in afzondering zouden worden gehouden.

"Risicocontacten kunnen niet langer worden opgesloten. Vanaf de inwerkingtreding van deze resolutie zijn de opsluitingen alleen voor mensen die positief testen, of ze nu symptomen hebben of niet," zei de minister van staat en voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva.

In de bijgewerkte normen wordt aanbevolen dat contacten met een hoog risico bij voorkeur de snelle professionele antigeentest (TRAg) gebruiken.

"De eerste moet zo vroeg mogelijk na de datum van de laatste blootstelling aan het bevestigde geval worden uitgevoerd en de tweede (na een eerste negatieve test of bij afwezigheid van de eerste uitgevoerde test) tussen de derde en de vijfde dag na de datum van de laatste blootstelling," aldus de verklaring.

De DGS heeft ook vastgesteld dat contacten met een hoog risico ook een zelftest kunnen uitvoeren, behalve in instellingen die de meest kwetsbare bevolkingsgroepen ondersteunen of onderdak bieden.

"Indien het resultaat van de zelftest positief is, moet een bevestigingstest worden uitgevoerd door TAAN of professioneel gebruik TRAg, bij voorkeur binnen 24 uur", aldus het DGS.