"De Raad heeft met eenparigheid van stemmen een gunstig advies uitgebracht over de voorstellen van de Regering betreffende de deelname van de Portugese strijdkrachten aan het werkterrein van de NAVO, en wel als volgt 1. Activering van de "Very high readiness Joint Task Force" (VJTF) en de "Initial Follow-On Forces Group" (IFFG) voor mogelijke betrokkenheid bij de "Graduated Response"-plannen van de NAVO. 2. Mogelijke anticipatie op het tweede tot het eerste halfjaar van inzet van een legereenheid in Roemenië", staat in een verklaring.

Deze verklaring werd afgelegd ongeveer een half uur na het einde van de vergadering van de Hoge Raad voor Nationale Defensie, een overlegorgaan onder voorzitterschap van de president van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, die vandaag met spoed bijeengeroepen was en die om 11.20 uur begon, in het Palácio de Belém, in Lissabon, en rond 13.10 uur eindigde, over "de situatie in Oekraïne en de mogelijke deelname van nationale strijdkrachten in het kader van de NAVO".

Het gunstige advies over de voorstellen van de regering werd gegeven "op basis van het principiële standpunt van de soevereine organen, namelijk de President van de Republiek, de Eerste Minister en de vertegenwoordiger van de Vergadering van de Republiek van de belangrijkste oppositiepartij, en rekening houdend met de geanalyseerde informatie", verwijst in dezelfde nota.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst had het staatshoofd eerder in het Palácio de Belém een ontmoeting met de ministers van Nationale Defensie, João Gomes Cravinho, van Staat en Buitenlandse Zaken, Augusto Santos Silva, en met het hoofd van de Generale Staf van de Strijdkrachten, Admiraal Silva Ribeiro.

Na de militaire operatie van Rusland in Oekraïne zei de premier vandaag dat Portugese militaire middelen die in 2022 aan de snelle reactiemacht van de NAVO zijn toegewezen, kunnen worden ingezet voor "afschrikkingsmissies" in de landen die lid zijn van het bondgenootschap.