Het feit dat uw beleggingen in het ene land fiscaal voordelig zijn, betekent niet dat de belastingvoordelen ook in een ander land gelden. Er zijn verschillende manieren om als Portugees fiscaal ingezetene te beleggen, waaronder rechtstreeks aangehouden aandelen en effecten, collectieve beleggingen, trust- en pensioenstructuren. Een structuur die gunstig is om in Portugal te gebruiken, en die in heel Europa op grote schaal wordt gebruikt, is de beleggingsobligatie.

De voordelen van obligaties

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van beleggingsobligaties:

1. Belastinguitstel tijdens de opbouwfase - de winst binnen een beleggingsobligatie groeit vrij van belasting, bekend als 'bruto doorrollen'. Dit betekent dat u kunt profiteren van compounding en dat u pas belasting hoeft te betalen wanneer u de obligatie opneemt, d.w.z. wanneer de winst wordt gerealiseerd.

2. Lage effectieve belastingtarieven bij het opnemen van fondsen uit de polis - Alleen het groei-element van elke opname is belastbaar, en verdere belastingbesparingen zijn beschikbaar na 5 en 8 jaar. Het is belangrijk op te merken dat u van deze voorkeursbehandeling profiteert als u een niet-ingezetene of een normale Portugese belastingbetaler bent.

3. Controle van het tijdstip van belastinggebeurtenissen - de obligatiehouder kan het tijdstip bepalen van elke opname die het belastbare feit creëert. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren om samen te vallen met periodes van laag inkomen.

4. Beleggingsflexibiliteit en diversificatie - aangezien inkomsten en winsten binnen de structuur belastingvrij worden opgerold, bent u vrij om een beleggingsstrategie te volgen zonder te worden beperkt door de mogelijke fiscale gevolgen van het herschikken van het evenwicht of het overschakelen tussen strategieën. Bovendien zijn deze structuren geschikt voor een breed scala aan valuta's, activaklassen en fondsbeheerstijlen, zoals discretionair fondsbeheer, indextrackers en zelfbeheer.

5. Vereenvoudiging van belastingaangifte - U bent alleen verplicht om inkomsten en winsten te rapporteren en aan te geven wanneer er opnames worden gedaan. Dit maakt lokale belastingaangifte zeer eenvoudig.

6. Overdraagbaarheid - de structuur van de beleggingsobligaties wordt algemeen erkend in andere rechtsgebieden, dus u hoeft uw belegging niet noodzakelijkerwijs op te geven als u Portugal verlaat.

7. Planning van de opvolging - beleggingsobligaties maken een flexibele en zekere overdracht van vermogen aan begunstigden mogelijk. Dit is wellicht niet mogelijk met andere beleggingsvormen en de standaard "gedwongen erfopvolging" bepalingen onder de Portugese wetgeving.

8. Besparing van successierechten - met de juiste planning kan het aanhouden van vermogen in een verzekeringsobligatie de Britse successierechten voor Britse ingezetenen verlichten of zelfs volledig vermijden.

9. Nalatenschapsadministratie - in geval van overlijden kan de opbrengst van de structuur naadloos worden verdeeld onder uw begunstigden zonder dat er een formeel successieproces nodig is.

Bij Spectrum kunnen we u helpen uw opties te analyseren en, indien geschikt voor u, advies geven over hoe u de optimale obligatiestructuur voor u en uw gezin kunt opzetten, inclusief:

- Hoe de structuur op te zetten voor maximale controle en flexibiliteit
- Selectie van een geschikte aanbieder en jurisdictie om uw investering in aan te houden, rekening houdend met het relevante dubbelbelastingverdrag met Portugal
- In welke valuta de investering moet worden aangehouden en advies over de keuze van het onderliggende fonds
- Overweging van trustopties
- Regelmatige herziening van de structuur en investeringsstrategie op continue basis in het licht van voortdurende veranderingen in belastingheffing en investeringsmarkten.

Voor nadere informatie kunt u terecht op
www.spectrum-ifa.com. Mark
Quinn is een Chartered Financial
Planner bij het Chartered
Insurance Institute en belastingadviseur,
gekwalificeerd bij de Association of
Tax Technicians. Neem contact op met Mark, op:
mark.quinn@spectrum-ifa.com